+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

29 oktober = Wereld Beroertedag

Het AZ Herentals neemt op maandag 29 oktober deel aan de Wereld Beroertedag. Dan kan men gratis een film van het hart laten nemen en een bloeddrukmeting laten uitvoeren. Hartritmestoornissen en een te hoge bloeddruk zijn immers belangrijke risicofactoren voor een beroerte. Verder zal het ziekenhuis patiënten en bezoekers sensibiliseren om een beroerte snel te herkennen zodat getroffenen een grotere kans hebben een beroerte te overleven.  

De impact van een beroerte of CVA (cerebrovasculair accident) is zeer zwaar; bijna de helft van de getroffenen sterft binnen het jaar. Bovendien is een derde van de patiënten blijvend invalide en afhankelijk van hulp. Jaarlijks worden zo’n 19.000 families in België direct geconfronteerd met de gevolgen van een beroerte. Het is dan ook van groot belang om te proberen een beroerte te voorkomen of zeer snel in te grijpen wanneer die zich voordoet. Daarom focust het AZ Herentals op Wereld Beroertedag zowel op preventie als op sensibilisering.

Twee belangrijke risicofactoren voor een beroerte zijn hartritmestoornissen en een te hoge bloeddruk. Daarom kan men op maandag 29 oktober in het AZ Herentals gratis een film van het hart (EKG) laten nemen en een bloeddrukmeting laten uitvoeren. Een afspraak hiervoor maken kan via de afsprakendienst op het nummer 014 24 61 60; er zijn beschikbare plaatsen tussen 8 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur.

Verder is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de signalen van een beroerte herkennen zodat er snel hulp geboden kan worden en de overlevingskansen zo groot mogelijk blijven. Het centrale kernwoord hierbij is FAST: Face – Arm – Speech – Time. Wanneer een persoon niet meer normaal kan glimlachen, een van beide armen niet meer kan optillen of een eenvoudig zinnetje niet meer kan herhalen, dan mag je geen tijd verspillen en moet je onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen. Via een infokaart en een voorlichtingsvideo wordt deze boodschap ook aan de bezoekers van AZ Herentals overgebracht.

Wilt u uw risicofactor op een beroerte testen? Hier vindt u het document.

24/10/2018