+

U bent hier

more

Voor patiënten

Aandachtspunten bij anesthesie

Omdat een operatie en bijbehorende anesthesie in optimale toestand dient plaats te vinden, worden bepaalde richtlijnen in acht genomen. Dit is om de perioperatieve risico´s te beperken. Hiervoor is het belangrijk dat u ons goed informeert over uw algemene gezondheidstoestand en we hiermee risico`s en complicaties tot een minimum kunnen beperken. Het kan zo zijn dat aanvullende onderzoeken op basis hiervan noodzakelijk zijn (zoals een bloedonderzoek en een hartfilm). Hou dus rekening met de volgende aandachtspunten:

Voor de ingreep

 • Vanaf middernacht dient men nuchter (dus niet eten of drinken) te blijven om het risico op braken te minimaliseren. In overleg met uw behandelend arts mag bepaalde medicatie de dag van de ingreep met een klein slokje water ingenomen worden.
 • U mag minimaal 24 uur voor de ingreep niet roken.
 • Bij het niet nuchter zijn of toch roken voor de ingreep kan het nodig zijn de ingreep tijdelijk uit te stellen.
 • Volgende documenten moet u volledig ingevuld voor uw ingreep inleveren bij de opname (bij twijfel vraag uw huisarts voor hulp): 1. Verklaring tot instemming; 2. Preoperatieve vragenlijst; 3. Lijst met medicatie
 • Make-up, juwelen, piercings, vals gebit, bril, contactlenzen en gelnagels moet u voor de procedure verwijderen omdat het gebruik van deze middelen het beeld en monitoring van uw toestand kan bemoeilijken. In uitzonderlijke gevallen kunnen piercings zelfs inbranden, juwelen afknellen of de voorwerpen blijven haken met schade tot gevolg. Daarnaast kunnen uw eigendommen ook beschadigd worden of zoek raken.
 • U mag bij een lokale verdoving wel een muziekspeler  (iPod/MP3-speler) meenemen voor wat afleiding.


Na de ingreep

 • U wordt wakker op de ontwaakzaal waar u verder verzorgd wordt door de gespecialiseerde verpleegkundigen. U gaat uiteraard gewaarworden dat u geopereerd bent, maar pijn en misselijkheid moeten zeer acceptabel zijn, meld dit dus en we kunnen u zeker helpen. Keelpijn en een droge mond komen vaak voor en zullen postoperatief snel spontaan beteren. Eventuele slangetjes dienen ter plaatse te blijven voor bewaking en om eventuele medicamenten toe te kunnen dienen.
 • Op de verpleegafdeling mag u korte tijd na de procedure weer eten en drinken, afhankelijk van het type ingreep. U zult zich wel nog zwak voelen daar een ingreep veel energie vergt.
 • Het is bij wet verboden na de procedure gedurende 24 uur een voertuig te besturen of zware machinerie te bedienen. Uw reactievermogen kan immers vertraagd zijn.
 • Anesthetica kunnen een invloed hebben op het denkvermogen. Om deze reden wordt het ten strengste afgeraden om tot 24 uur na de procedure belangrijke beslissingen te nemen of documenten te tekenen.
 • Drink na de ingreep geen alcohol, die kan met de medicatie die u gehad heeft onverwachte effecten hebben.
 • Na de ingreep mag u gedurende 24 uur niet alleen blijven zodat iemand u kan helpen in geval van complicaties en mogelijke verminderde zelfredzaamheid.


Indien gewenst of bij vragen kunt u een afspraak maken via de dienst afspraken (t 014 24 61 60). Zij verbinden u tijdens kantooruren door met de anesthesist.


Verantwoordelijke arts: dr. Isabel Mennes