+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Afdeling preventief in quarantaine

Een medewerker van het AZ Herentals is maandagavond 9 maart positief getest op het coronavirus (COVID-19). Als veiligheidsmaatregel plaatst het ziekenhuis de afdeling geriatrie, waar de medewerker voornamelijk aan de slag was, nu in quarantaine. De naaste collega’s krijgen de nodige instructies om een verdere besmetting te vermijden.

Het AZ Herentals monitort sinds de krokusvakantie proactief welke medewerkers in het buitenland verbleven hebben om mogelijke besmettingen snel te kunnen detecteren. De medewerker die nu positief getest is op het coronavirus (COVID-19) was in het risicogebied geweest, maar vertoonde geen symptomen. Zoals de richtlijnen stellen mocht deze medewerker blijven werken. Toen dit weekend de symptomen opdoken, is de medewerker in kwestie niet meer komen werken en werd het ziekenhuis verwittigd. Hiermee werden alle richtlijnen correct gevolgd. Maandagavond kwam de bevestiging dat de test op het coronavirus (COVID-19) positief was. Daarom heeft de directie van het AZ Herentals beslist om de afdeling geriatrie, waar de medewerker voornamelijk te werk gesteld was, preventief in quarantaine te plaatsen. Deze maatregel werd genomen in overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het AZ Herentals neemt de nodige maatregelen om een mogelijke verdere besmetting van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

  • De naaste collega’s verblijven thuis in isolatie (zoals de richtlijnen voor zorgverleners voorschrijven) en moeten 14 dagen lang hun symptomen monitoren en tweemaal per dag hun temperatuur meten.
  • Er wordt een strikte verdeling gerespecteerd tussen medewerkers op de dienst geriatrie en die van de rest van het ziekenhuis.
  • Er is geen bezoek toegelaten op de dienst geriatrie. De patiënten en hun familieleden zijn hier persoonlijk over ingelicht.
  • Op de dienst geriatrie worden geen nieuwe patiënten opgenomen. Geriatrische patiënten worden opgevangen op de andere afdelingen.
  • De patiënten die momenteel op de dienst geriatrie verblijven en gezond zijn om ontslagen te worden, mogen naar huis vertrekken, maar moeten daar 14 dagen in isolatie verblijven. Wie naar een woonzorgcentrum zou gaan, mag het ziekenhuis niet verlaten en blijft opgenomen.

Hoewel het een drastische maatregel is om geen bezoek toe te laten, is het AZ Herentals ervan overtuigd dat deze maatregel nodig is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. De patiëntveiligheid en kwaliteit primeert hier. De dienst patiëntenbegeleiding van het ziekenhuis biedt extra ondersteuning aan de patiënten en hun familieleden. De medewerkers van de dienst hebben de nodige instructies gekregen om de kwaliteit van zorg te garanderen, zelfs in deze quarantaineperiode.

Medewerkers en artsen van het AZ Herentals zijn op de hoogte gebracht van de nieuwe situatie. Ook voor hen is er bijstand voorzien, voor wie daar nood aan heeft.

Het AZ Herentals staat in nauw contact met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om verdere stappen en ontwikkelingen te bespreken.

Wie vragen heeft over het coronavirus (COVID-19) kan terecht op de website www.info-coronavirus.be of kan telefoneren naar het nummer 0800 14 689. Een patiëntenbrochure over het coronavirus (COVID-19) vindt ook hier terug.

10/03/2020