+

U bent hier

more

Voor patiënten

Anesthesie bij kinderen

Uw kind krijgt binnenkort een procedure in het AZ Herentals. U kunt uw kind thuis al voorbereiden op de ziekenhuisopname. Hierdoor raakt hij/zij bekend met het ziekenhuis en zal hij/zij de gehele opname wellicht als positiever ervaren met minder angst. Als ouder weet u het best op welke manier de informatie vertaald moet worden en hoeveel informatie uw kind kan verwerken. Laat uzelf eerst zo goed mogelijk informeren door de behandelend arts. Voor jonge kinderen is een korte en eenvoudige uitleg meestal afdoende. Bij oudere kinderen is vaak een nauwkeurige uitleg over de opname en de  onderzoeken nodig. Hierbij is het belangrijk om de vragen van uw kind eerlijk te beantwoorden.

Baby´s en peuters (0-4 jaar) kunnen niet mondeling voorbereid worden op een ziekenhuisopname. Het best is om ze spelenderwijs voor te bereiden door een rollenspel met poppen, aan de hand van tekeningen of via een brochure. Op deze leeftijd is een vertrouwde omgeving en de aanwezigheid van de ouder(s) belangrijk.

Kleuters (4-6 jaar) begrijpen al meer. Laat het gesprek niet te lang op zich wachten en vertel niet alles tegelijk. Doordat fantasie en werkelijkheid op deze leeftijd vaak door elkaar heen lopen, kunnen ze over een ingreep gaan fantaseren en een verkeerde voorstelling gaan maken over de opname en het ziekenhuis. Ga daarom niet te veel in op details. Een rollenspel met poppen en de via een brochure kunnen hierbij helpen.

Lagerschoolkinderen (6-12 jaar) hebben een beter ontwikkeld begripsvermogen en tijdsbesef. Je kunt ze beter uitleggen waarom ze worden opgenomen, wat ze gaan doen en hoe lang ze opgenomen  worden. Bespreek eventuele angsten met uw kind en beperk hierbij de medische details tot een minimum.

Adolescenten (vanaf 12 jaar), tieners zijn graag goed geïnformeerd en willen betrokken bij de beslissingen van onderzoeken en behandelingen. Ze maken zich zorgen over wat er gaat komen. Neem alle vragen serieus en beantwoord ze dan ook eerlijk.

Andere kinderen van het gezin zijn vaak ongerust over de opname van broer of zus en dienen om die reden ook betrokken te worden in de voorbereidingen.

Voorbereidingstips

Zorg ervoor dat u zelf goed geïnformeerd bent.
Neem rustig de tijd over de ziekenhuisopname te vertellen

 • Best niet voor het slapengaan
 • Herhaal het meermaals
 • Niet slapen in het eigen bed, met andere kindjes wellicht
 • Verpleegkundigen die voor je zorgen
 • Onderzoeken door artsen
 • Dat ze daar ook spelen, TV-kijken
 • Dat mama of papa blijven slapen of op bezoek komen
 • Waarom ze opgenomen worden
 • Hou het eenvoudig waarbij zowel positieve en negatieve aspecten besproken worden, zonder deze laatste te benadrukken
 • Vertel het kind wat ze bewust meemaken
 • Pak samen de koffer en vergeet zeker de favoriete knuffel niet
 • Wees eerlijk en vertel wat er nog gaat gebeuren en voor hoe lang alles duurt
 • Blijf praten ook tijdens het verblijf over zijn of haar ervaringen
 • Er bestaan ook goede boekjes over het ziekenhuis


Tijdsduur

In de meeste gevallen mogen u en uw kind in de loop van de middag of avond het ziekenhuis verlaten (tenzij anders afgesproken of bij complicaties). Bij opnames voor een halve of hele dag, adviseren we u bij voorkeur de gehele dag bij hem/haar te blijven. Bij het verwerken van alle indrukken is de aanwezigheid van een vertrouwd persoon belangrijk.

Wanneer gaat het niet door

Er zijn gevallen waardoor de ingreep eventueel niet kan plaatsvinden:

 • Uw kind heeft koorts
 • Uw kind heeft windpokken
 • Uw kind heeft luizen
 • Uw kind is kortademig
 • Uw kind is niet nuchter (heeft nog gegeten/gedronken)

In dit geval dient u contact op te nemen tijdens kantooruren met het onthaal (t 014 24 61 11), zij verbinden u dan door met de juiste persoon.

De dagindeling
Uw kind moet een aantal uren voor de ingreep nuchter blijven (niet eten of drinken). Hij/zij ervaart dit misschien als een straf, maar vertel dat dit noodzakelijk is om na de ingreep niet misselijk te zijn of te moeten braken. U dient te weten dat dit ook voor de veiligheid van uw kind is met een vlotter herstel nadien. Indien uw behandelend arts niet verteld heeft hoe lang uw kind nuchter dient te zijn, moet er minimaal 6 uur in acht genomen worden.

 

Verantwoordelijke arts: dr. Isabel Mennes