+

U bent hier

more

Onze diensten

Chirurgisch traject

Als uit het intakegesprek met de obesitascoördinator blijkt dat u een geschikte kandidaat bent voor obesitaschirurgie, dan gaat u nog op raadpleging bij de andere disciplines van het obesitasteam: chirurg, diëtist, psycholoog en endocrinoloog. Na deze consultaties wordt in een multidisciplinair overleg uw dossier besproken en wordt er beslist of uw ingreep gepland kan worden. Voor uw operatie gebeurt er ook nog een bloedonderzoek, echografie en gastroscopie (indien gewenst met verdoving) en gaat u op raadpleging bij de anesthesist.

Uw mutualiteit voorziet een terugbetaling van obesitaschirurgie als:

 • U minstens 18 jaar oud bent
 • U minstens 1 jaar gewicht hebt proberen te verliezen zonder blijvend resultaat
 • U een BMI hebt groter of gelijk aan 40
 • U een BMI hebt groter of gelijk aan 35 met
  • Diabetes type 1 of 2
  • Slaapapneu (vastgesteld na slaaponderzoek; polysomnografie)
  • Hypertensie bij inname van 3 soorten medicatie
  • Falen van voorafgaande obesitaschirurgie

U zal na uw operatie regelmatig opgevolgd worden door een chirurg, coördinator, diëtist en psycholoog. Wij raden u sterk aan om in te stappen in ons post-chirurgisch revalidatietraject en zich levenslang te laten opvolgen!

Patiënten met een verleden van obesitaschirurgie zijn dan ook welkom in onze obesitaskliniek voor verdere opvolging.

 

Ingrepen

De gastric bypass en de sleeve gastrectomie zijn de meest uitgevoerde ingrepen in onze obesitaskliniek. Uit onderzoek blijkt dat u dankzij deze ingrepen 60-75% van uw overgewicht kan verliezen. Voor het slagen van obesitaschirurgie is, naast het levenslang innemen van specifieke vitaminepreparaten, ook een aanpassing van uw levensstijl op vlak van voeding, beweging, alcoholgebruik en rookgedrag vereist.

De ingrepen in onze obesitaskliniek worden steeds uitgevoerd door 2 van onze abdominale chirurgen (indien mogelijk) via een kijkoperatie. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en duurt 30 minuten tot ongeveer een uur. Nadien verblijft u 1 nacht in het ziekenhuis voor een routine opname.

Naast de gastric bypass en sleeve gastrectomie voeren we in onze obesitaskliniek ook heringrepen uit na klachten of falen van voorgaande obesitaschirurgie.

Gastric bypass

Enerzijds wordt er met nietjes een kleine maagpouch gecreëerd waardoor de hoeveelheid voedsel die u kunt innemen beperkt wordt. Anderzijds wordt een deel van de dunne darm overgeslagen waardoor u minder voedingsstoffen kunt opnemen. Dumpingklachten kunnen optreden na het consumeren van een te suikerrijke, te vetrijke of te zoutrijke voeding.

Sleeve gastrectomie

Bij de sleeve gastrectomie of maagverkleining wordt de maag verkleind met nietjes waardoor de hoeveelheid voedsel die u kan innemen beperkt wordt.