Chirurgisch traject

In onze obesitaskliniek wordt obesitas multidisciplinair (in samenwerking met verschillende disciplines) behandeld. Als uit het intakegesprek met de obesitascoördinator blijkt dat je een geschikte kandidaat bent voor obesitaschirurgie, dan ga je nog op raadpleging bij de andere disciplines van ons obesitasteam: chirurg, diëtist, psycholoog en endocrinoloog. Na deze consultaties wordt in een multidisciplinair overleg je dossier besproken en wordt er beslist of je ingreep gepland kan worden. Voor je operatie gebeurt er ook nog een bloedonderzoek, echografie en gastroscopie (indien gewenst met verdoving) en ga je op preoperatieve raadpleging. Diëtist (en indien noodzakelijk tabakoloog) begeleiden je nog voor de ingreep.

Je mutualiteit voorziet een terugbetaling van obesitaschirurgie als:

 • je minstens 18 jaar oud bent
 • je minstens 1 jaar gewicht hebt proberen te verliezen zonder blijvend resultaat
 • je een BMI hebt groter of gelijk aan 40
 • je een BMI hebt groter of gelijk aan 35 met
  • Diabetes type 1 of 2
  • Slaapapneu (vastgesteld na slaaponderzoek; polysomnografie)
  • Hypertensie bij inname van 3 soorten medicatie
  • Falen van voorafgaande obesitaschirurgie

Je zult na je operatie regelmatig opgevolgd worden door een chirurg, coördinator, diëtist en psycholoog. Wij raden je sterk aan om in te stappen in ons post-chirurgisch revalidatietraject en je levenslang te laten opvolgen!

Patiënten met een verleden van obesitaschirurgie zijn dan ook welkom in onze obesitaskliniek voor verdere opvolging.

 

Ingrepen

De gastric bypass en de sleeve gastrectomie zijn de meest uitgevoerde ingrepen in onze obesitaskliniek. Uit onderzoek blijkt dat je dankzij deze ingrepen 60-75% van uw overgewicht kunt verliezen. Voor het slagen van obesitaschirurgie is, naast het levenslang innemen van specifieke vitaminepreparaten, ook een aanpassing van je levensstijl op vlak van voeding, beweging, alcoholgebruik en rookgedrag vereist.

De ingrepen in onze obesitaskliniek worden steeds uitgevoerd door 2 van onze abdominale chirurgen (indien mogelijk) via een kijkoperatie. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en duurt 30 minuten tot ongeveer een uur. Nadien verblijf je 1 nacht in het ziekenhuis voor een routine opname.

Naast de gastric bypass en sleeve gastrectomie voeren we in onze obesitaskliniek ook heringrepen uit na klachten of falen van voorgaande obesitaschirurgie.

Gastric bypass

Enerzijds wordt er met nietjes een kleine maagpouch gecreëerd waardoor de hoeveelheid voedsel die je kunt innemen beperkt wordt. Anderzijds wordt een deel van de dunne darm overgeslagen waardoor je minder voedingsstoffen kunt opnemen. Dumpingklachten kunnen optreden na het consumeren van een te suikerrijke, te vetrijke of te zoutrijke voeding.

Sleeve gastrectomie

Bij de sleeve gastrectomie of maagverkleining wordt de maag verkleind met nietjes waardoor de hoeveelheid voedsel die je kunt innemen beperkt wordt.