Chirurgisch traject

Niet-chirurgisch revalidatietraject

Obesitas aanpakken kan ook zonder een operatie. Wie niet in aanmerking komt voor een obesitasingreep of hier niet voor wil kiezen, kan terecht in het niet-chirurgisch revalidatietraject.

Het doel in dit programma is een gezonder gewicht na te streven om zo het risico op medische gevolgen en complicaties door obesitas te verminderen. We beogen een totale gedrags- en mentaliteitsverandering door gezond(er) te eten, meer te bewegen en een positiever lichaamsbesef te krijgen. Het programma bestaat daarom uit bewegingstherapie, voedingstherapie, gedragstherapie en/of psychologische ondersteuning. Want uit onderzoek blijkt dat de beste resultaten op lange termijn verkregen worden met een multidisciplinaire begeleiding.

We starten met een groep van ongeveer 10 personen en doorlopen met deze vaste groep het ganse traject. We richten ons met dit programma vooral op patiënten met een BMI 30-40. Je moet voldoende gemotiveerd en bereid zijn om het ganse traject te doorlopen.

Programma

  • Intake: je doorloopt intakegesprekken bij de verschillende disciplines van ons obesitasteam: diëtist, psycholoog, endocrinoloog, cardioloog en fysische arts. Op basis van deze gesprekken wordt er beslist of je al dan niet in aanmerking komt voor dit programma.
  • Gedurende 18 weken volg je 2x per week een aangepast bewegingsprogramma bij de kinesist. Fysiotherapie vindt plaats op maandag en vrijdag om 18.15 uur.
  • Je neemt deel aan 13 interactieve groepssessies die verzorgd worden door de diëtist en de psycholoog. Deze groepssessies vinden meestal plaats op maandag om 17 uur. Tijdens deze groepssessies wordt de basis gelegd voor succes op lange termijn.
  • Het traject start 2 maal per jaar: in februari en september. Als de groep volzet is, kan je je inschrijven op de wachtlijst.

Kostprijs/terugbetaling

De kostenraming van ons traject en mogelijke terugbetaling wordt besproken tijdens het intakegesprek met onze obesitascoördinator. Indien gewenst kan je hierover eerst informatie aanvragen via mail.