+

U bent hier

more

COVID-19

Familie van COVID-19 patiënten

Is een familielid of naaste opgenomen met COVID-19? Hieronder vindt u meer praktische informatie over de zorg in ons ziekenhuis.

Communicatie
Goede communicatie over de ernst en de evolutie van de ziektetoestand met de patiënt en de familie vinden wij zeer belangrijk. De behandelende arts zal op regelmatige basis en bij belangrijke veranderingen in de toestand van uw familielid, contact opnemen met de familie.
Mogen we u vragen om slechts één contactpersoon op te geven. Deze kan op zijn beurt andere naasten op de hoogte houden. Dit om het telefoonverkeer te beperken zodat we ons maximaal kunnen focussen op de zorg voor onze patiënten.

Via deze link kan er aangegeven worden wie van de familie als aanspreekpunt gecontacteerd kan worden. Als u het document liever op papier invult, dan vindt u dit hier terug.

Het is ook mogelijk om te videobellen met de patiënt. Als hiervoor ondersteuning nodig is van onze medewerkers, dan kunt u hier het formulier invullen om dit praktisch te regelen.

Bezoek
Patiënten met COVID-19 krijgen specifieke zorg. Gezien het kritische karakter van deze zorg en omwille van het risico op besmetting zijn we genoodzaakt strikte beperkingen op te leggen met betrekking tot bezoek. Bijgevolg is het niet toegestaan dat patiënten bezoek ontvangen tijdens hun hospitalisatie. We rekenen erop dat u hier begrip voor zult opbrengen.
Bagage voor patiënten met COVID-19 kan afgegeven worden aan het onthaal.

Wat als het slecht afloopt?
COVID-19 is een ernstige ziekte waaraan mensen helaas ook kunnen overlijden. Wanneer de toestand van uw familielid dat is opgenomen op een van onze COVID-19 afdelingen in het ziekenhuis sterk achteruit gaat of wanneer een slechte afloop verwacht wordt, zal de behandelende arts u hiervan op de hoogte brengen.
In de mate van het mogelijke zullen onmiddellijke naasten de kans krijgen om afscheid te nemen volgens de richtlijnen.

  • Er wordt maximaal één persoon tegelijkertijd toegelaten op de kamer.
  • De beschermingsmaatregelen moeten strikt gerespecteerd worden.
  • Het bezoek is beperkt in tijd.

De behandelende arts heeft hierin steeds de eindbeslissing.
Na het overlijden is het mogelijk voor de naaste familie om het lichaam te groeten in het mortuarium van het ziekenhuis op weekdagen tussen 9 en 16 uur. Dit kan enkel na afspraak, die kunt u maken via de betrokken afdeling of op het nummer t 014 24 61 90.
Hierbij is het belangrijk is om op te merken dat de richtlijnen voor het betreden van het ziekenhuis worden gevolgd. Een persoon die contact heeft gehad met een bevestigde coronapositieve patiënt, respiratoire symptomen of koorts ervaart, wordt de toegang tot het ziekenhuis ontzegd.

Nood aan begeleiding?
Een van uw geliefden is erg ziek en wordt verzorgd op een gesloten afdeling waarbij bezoek niet mogelijk is. Dit is een erg ingrijpende situatie waarmee u moet omgaan.
Onze medewerkers doen hun uiterste best om zo goed mogelijk voor uw familielid of naaste te zorgen. In de mate van het mogelijke zullen zij de zieken die dit niet alleen kunnen, helpen om contact op te nemen met hun familie, o.a. via Skype. De afdeling houdt u op de hoogte van de gezondheidstoestand van uw familielid.
Als u nood heeft aan ondersteuning of vragen heeft over hoe met deze situatie om te gaan, mag u dit laten weten aan de afdeling. Een van de medewerkers van de dienst patiëntenbegeleiding neemt dan contact met u op.