+

U bent hier

more

Voor patiënten

Forfaitair aangerekende kosten

Er zijn een aantal kosten die forfaitair worden aangerekend per patiënt/per opname.

 • Per dag betaalt u een verpleegdagprijs. Dit is een forfaitair bedrag dat een deel van de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in het ziekenhuis. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van die verpleegdagprijs, maar de wet voorziet dat de patiënt een eigen ‘persoonlijk aandeel’ moet betalen. Voor rechthebbenden op het voorkeurtarief (mensen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziekenfonds) bedraagt dit 5,66 euro per dag.
  Voor de anderen gelden onderstaande tarieven (per dag):
   1ste dagVanaf 2de dagVanaf 91ste dag
  Zonder persoon ten laste43,20 euro15,93 euro15,93 euro
  Met persoon ten laste43,20 euro15,93 euro5,66 euro
  Hun kinderen ten laste32,93 euro5,66 euro5,66 euro
  Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming5,66 euro5,66 euro5,66 euro
   Langdurig werklozen (langer dan 12 maanden)32,93 euro5,66 euro5,66 euro
 • U betaalt per dag van uw verblijf een geneesmiddelenforfait die alle terugbetaalbare geneesmiddelen dekt. Dit is een wettelijk bepaald vast bedrag en komt neer op 0,62 euro per dag.
 • Het ziekenfonds betaalt een vast forfaitair bedrag voor klinische biologie (labo-onderzoeken), ongeacht of u dergelijk onderzoek nodig had.
 • Voor klinische biologie (labo-onderzoeken), medische beeldvorming (radiologie), specifieke technische verstrekkingen en de medische wachtdienst betaalt u per opname altijd een forfaitair bedrag, zelfs als deze prestaties niet voor u van toepassing zijn. Deze bedragen zijn wettelijk bepaald.

  Wettelijk aandeel voorrechthebbenden voorkeurtarief*andere rechthebbenden
  technische prestaties0 euro16,40 euro
  forfait klinische biologie0 euro7,44 euro
  forfait medische beeldvorming1,98 euro6,20 euro
  * rechthebbenden voorkeurtarief = mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds