+

U bent hier

more

Onze diensten

Geriatrie

De dienst
Ligging: 4de verdieping - kamers 480 - 499
Contact: t 014 24 63 50
De afdelingsverantwoordelijken:

  • Hoofdverpleegkundige: Sofie Corthout
  • Medisch diensthoofd: dr. Filip Sels


Korte omschrijving
Op de afdeling geriatrie liggen geriatrische patiënten met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Gezien het specifieke profiel van de geriatrische patiënten wordt er gestreefd naar een optimale multidisciplinaire samenwerking om zo het best te beantwoorden aan de noden en behoeften van de geriatrische patiënten. Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines en dit zowel met interne zorgverleners zoals ergotherapie, kinesitherapie, de sociale dienst, voedingsdeskundigen… als met externe zorgverleners zoals rusthuizen, huisartsen, vervoerdiensten… 

Meer informatie over de afdeling vindt u in de afdelingsfolder; meer informatie over de zorgverlening op de afdeling geriatrie vindt u in deze folder.

In het ziekenhuis is een Geriatrisch support team actief. Dit team wil alle patiënten met een geriatrisch profiel in het ziekenhuis aangepaste zorg te verlenen. Dit gebeurt door op alle niet-geriatrische afdelingen (behalve kraamafdeling en pediatrie) ondersteuning te bieden en advies te geven aan het afdelingsteam m.b.t. de zorg voor geriatrische patiënten die niet voor de geriater zijn opgenomen. Meer informatie over het Geriatrisch support team vindt u hier.