+

U bent hier

more

Heropstart ziekenhuisactiviteiten - praktisch

Heropstart ziekenhuisactiviteiten - praktisch

Sinds maandag 4 mei zijn de gewone afspraken voor raadplegingen, onderzoeken en ingrepen in het AZ Herentals hervat, waarbij de huidige richtlijnen rond bescherming en afstand in acht genomen worden. Had u al een afspraak of wilt u een nieuwe afspraak? Hier vindt u de praktische informatie.

Heeft u een afspraak voor de komende dagen of weken?
Hou er dan rekening mee dat uw afspraak nog steeds geannuleerd en verplaatst kan worden, aangezien we maar op beperkte capaciteit heropstarten. De artsen bepalen zelf welke patiënt prioriteit krijgt.
U wordt door ons gecontacteerd om uw afspraak te bevestigen of te annuleren. Heeft u een (werk)dag op voorhand nog geen bericht gehad over uw afspraak? Dan hebben we wellicht geen correct telefoonnummer van u. U kunt dan naar het onthaal van het ziekenhuis bellen om te horen of uw afspraak doorgaat.
Werd uw afspraak bevestigd? Hou er dan rekening mee dat het ziekenhuis een gewijzigde werking heeft.

Werd uw afspraak de afgelopen weken geannuleerd?
Alle niet-dringende afspraken vanaf 16 maart werden geannuleerd. Een aantal werden opnieuw ingepland, maar de meeste afspraken hebben nog geen nieuwe datum gekregen. Omdat de heropstart van de normale activiteiten in het ziekenhuis heel geleidelijk aan gebeurt, kunnen we momenteel deze achterstallige afspraken nog niet inplannen. Zo gauw dit mogelijk is, contacteren we u om een nieuwe afspraak te maken. Het heeft dus geen zin om zelf het ziekenhuis te contacteren, wij contacteren u!

Wilt u een nieuwe afspraak?
Als u een nieuwe afspraak nodig heeft, dan kunt u de dienst afspraken hiervoor contacteren (t 014 24 61 60). In de meeste gevallen zult u geen concrete datum krijgen, maar zult u op een wachtlijst gezet worden en wordt u later gecontacteerd.
Heeft u sneller een raadpleging nodig? Ga dan eerst langs uw huisarts. Indien nodig, kan hij rechtstreeks contact opnemen met het ziekenhuis voor een dringende afspraak.

Toegang tot het ziekenhuis
Net zoals de afgelopen weken, zal iedereen die het ziekenhuis wil betreden, een toegangscontrole moeten doorlopen. Heeft u koorts, moet u hoesten of bent u kortademig? Dan zullen er voor u speciale maatregelen genomen worden. Verder krijgt iedere patiënt een wegwerp mondmasker, dat u tijdens het ganse bezoek aan het ziekenhuis moet ophouden, en moet u uw handen ontsmetten voordat u toegang tot het ziekenhuis krijgt.

Belangrijk!

  • U krijgt van ons een mondmasker, ook wanneer u met een eigen mondmasker zou toekomen. Draag in het ziekenhuis geen handschoenen, u kunt uw handen op meerdere plaatsen ontsmetten.
  • De richtlijn blijft dat u alleen naar uw afspraak komt. Enkel wanneer het niet anders kan, mag u maximaal 1 begeleider meebrengen. Deze richtlijn geldt ook voor zwangere vrouwen die op raadpleging bij de gynaecoloog of vroedvrouw komen.
  • Kom op tijd, maar ook niet vroeger dan 30 minuten op voorhand naar het ziekenhuis. We willen vermijden dat er te veel mensen tegelijkertijd in de wachtzaal zitten.
  • Bewaar overal 1,5 meter afstand tegenover andere personen, ook aan de verpleegbalies.
  • Bezoek is nog steeds niet toegelaten!

De toegangsuren tot het ziekenhuis worden aangepast aan de heropstart van de normale activiteiten. U kunt aan de centrale ingang binnenkomen op onderstaande uren:

  • Van maandag tot en met vrijdag: 7 tot 21 uur
  • Zaterdag, zondag en feestdagen: 8 tot 18 uur

! Op donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei en maandag 1 juni geldt de zondagsregeling.


Wachtzaal
Om voldoende afstand tussen patiënten te voorzien, is er in de wachtzaal aangeduid op welke stoelen u mag gaan zitten. Gelieve u hier aan te houden. De wachtzalen worden meermaals per dag gepoetst, dus het is veilig om te gaan zitten.
Hou ook in de wachtzaal steeds het gekregen mondmasker op en draag geen handschoenen.
Bij het binnengaan van het dokterskabinet moet u uw handen opnieuw ontsmetten.

Dokterskabinet
Uw arts zal steeds een mondmasker en face shield dragen tijdens de consultatie. Bij bepaalde onderzoeken of bij risico-patiënten zal de arts ook een schort en/of handschoenen dragen.
Op de onderzoekstafel ligt geen papier, maar de tafel wordt na elke patiënt ontsmet. Ook de deurklink en de stoel zal telkens ontsmet worden.

Onderzoeken

Patiënten die een afspraak hebben voor een gastroscopie of bronchoscopie worden voorafgaand gescreend. De aard van het onderzoek houdt immers een hoger risico in besmetting van de zorgverlener in. Patiënten worden door het ziekenhuis gecontacteerd om een afspraak voor screening te maken.

Operaties
Heeft u een afspraak voor een ingreep, dan moet u mogelijk op voorhand al naar het ziekenhuis komen voor een coronatest. Dit hangt af van de aard van de ingreep en de gebruikte anesthesie. Meestal zal dit twee dagen voor de ingreep zijn. U wordt hiervoor gecontacteerd door het ziekenhuis.

Alles op afspraak!
In het verleden konden patiënten zonder afspraak (maar wel op doorverwijzing van de huisarts of specialist) langskomen voor een RX/foto of bloedname. Dit is niet langer mogelijk. Iedereen die het ziekenhuis binnen wil komen, zal een afspraak moeten hebben. Het is immers belangrijk om te kunnen opvolgen hoeveel patiënten naar het ziekenhuis komen, zodat we vermijden dat te veel patiënten tegelijk in een wachtzaal aanwezig zijn.

01/05/2020