+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Hoe kunt ú meewerken aan kwaliteit?

Alle medewerkers van AZ Herentals werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid, maar ook ú kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg.

Patiëntveiligheidskaart

De patiëntveiligheidskaart heeft als doel de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te bevorderen en zo samen te werken aan een veiligere zorg.

Meer informatie over de patiëntveiligheidskaart vindt u in de onthaalbrochure voor opgenomen patiënten of hier.


Identificatiebandje

In het AZ Herentals krijgt elke patiënt een identificatiebandje om met daarop zijn naam, de geboortedatum en een code. Dit bandje moet de patiënt om houden vanaf de opname tot aan het ontslag, om eventuele vergissingen en identiteitsverwisselingen te voorkomen.

Meer informatie over de identificatie van patiënten vindt u hier.


Ziekenhuishygiëne

De voornaamste doelstelling van de dienst ziekenhuishygiëne is het voorkomen en controleren van nosocomiale infecties. Dit zijn infecties opgelopen in het ziekenhuis, meer dan 48 uur na opname. Hiervoor is er een beleid uitgewerkt met voorzorgsmaatregelen (o.a. het toepassen van een goede handhygiëne) en isolatie van patiënten (indien nodig verzorging in een eenpersoonskamer, dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door de ziekenhuismedewerker zoals een gele schort of een mond-neusmasker). Verder wordt er toezicht gehouden op hygiëneaspecten bij allerlei ziekenhuisactiviteiten.

Meer informatie over ziekenhuishygiëne vindt u hier.

 

Pijnteam

In het AZ Herentals is er een team dat gespecialiseerd is in pijnbehandeling, het MAT / pijn-team. Dit is een interprofessioneel team van deskundigen dat ter beschikking staat in het AZ Herentals en tot doel heeft dat elke pijn waaraan de patiënt lijdt op een adequate manier wordt behandeld.

Meer informatie over het pijnteam vindt u hier.

 

Bezoekuren

Als bezoeker kunt u ook meewerken aan een kwaliteitsvolle zorg door de bezoekuren te respecteren. Waarom we zoveel belang hechten aan deze bezoekuren? Dat leest u hier.

 

Contactformulier

Heeft u een opmerking, suggestie of klacht over uw behandeling of verblijf in het ziekenhuis? Aarzel niet om dit aan ons door te geven, zodat we eventueel bijsturingen kunnen doen. Meldingen kunt u doen via het contactformulier op de website of door contact op te nemen met de ombudsdienst.