+

U bent hier

more

Voor patiënten

Honoraria

Onder de noemer Medische en paramedische honoraria vallen onderstaande zaken:

  • De honoraria zijn vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten, e.d. aanrekenen voor hun prestaties (ingreep, onderzoek, toezicht, consultatie, ...). De honoraria kunnen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet voor rekening van het ziekenfonds zijn. De terugbetaling ervan hangt af van de aard van de prestatie.

  • Let op: wanneer u op uw verzoek wordt opgenomen in een eenpersoonskamer, dan mogen de artsen-specialisten een supplementair ereloon aanrekenen (max. 135%). Dit honorarium wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds. U bespreekt dit best vooraf met de arts. Veel privéhospitalisatieverzekeringen betalen deze supplementen terug, maar sommige betalen niet alles terug en dan is er nog een groot deel ten laste van de patiënt. Op voorhand informeren bij uw hospitalisatieverzekering is dus aangewezen.

  • Vanaf 1 september 2019 werden de ereloonsupplementen, die aangerekend kunnen worden bij de keuze voor een éénpersoonskamer, verhoogd van 100% naar 135%. Deze extra inkomsten worden hoofdzakelijk gebruikt om te kunnen blijven investeren in kwaliteit en patiëntveiligheid in ons ziekenhuis en dit in het belang van de patiënt. Uitzondering op bovenstaande verhoging naar 135% wordt gemaakt voor de groep patiënten met een statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’. De ereloonsupplementen voor deze personen blijven maximaal 100% bedragen.