+

U bent hier

more

Voor patiënten

Kamerkeuze

U heeft de keuze tussen een één- of meerpersoonskamer. Het gewone regime voorziet een hospitalisatie in een meerpersoonskamer.

Vanaf de eerste hospitalisatiedag moet u als patiënt per dag een persoonlijke tussenkomst betalen. Deze tussenkomst verhoogt na 90 dagen hospitalisatie. De geldende tarieven staan vermeld in de toelichting bij de opnameverklaring.

Voor een eenpersoonskamer komt daar nog een persoonlijk supplement bij dat niet wordt terugbetaald door uw ziekenfonds. Als u de voorkeur geeft aan een eenpersoonskamer, dan betaalt u naast een kamertarief per dag ook een supplement (van max. 135%) op het ereloon van de artsen. Bovendien zullen ook technische prestaties en andere onderzoeken verhoogd worden met 135% (bijv. radiologische onderzoeken, anatoompathologie, kinesitherapie, nucleaire geneeskunde en anesthesie). Alle rekeningen worden geïnd door het ziekenhuis.

Vanaf 1 september 2019 werden de ereloonsupplementen, die aangerekend kunnen worden bij de keuze voor een eenpersoonskamer, verhoogd van 100% naar 135%. Deze extra inkomsten worden hoofdzakelijk gebruikt om te kunnen blijven investeren in kwaliteit en patiëntveiligheid in ons ziekenhuis en dit in het belang van de patiënt. Uitzondering op bovenstaande verhoging naar 135% wordt gemaakt voor de groep patiënten met een statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’. De ereloonsupplementen voor deze personen blijven maximaal 100% bedragen.

De kamerkeuze en de tarieven van het kamersupplement vindt u terug in de toelichting bij de opnameverklaring. Door ondertekening van de opnameverklaring worden de kamerkeuze en bijbehorende supplementen definitief vastgelegd. Bij ondertekening krijgt u als patiënt een dubbel van deze overeenkomst. Meer informatie over de verschillende kosten vindt u hier.

Het is mogelijk dat er voor u niet onmiddellijk een kamer beschikbaar is in de categorie die u wenst. In dat geval wordt u tijdelijk in een kamer van een andere categorie gehospitaliseerd. Als u een meerpersoonskamer gevraagd heeft, maar een eenpersoonskamer toegewezen krijgt, dan wordt de meerpersoonskamer aangerekend. Als u een eenpersoonskamer gevraagd heeft en in een meerpersoonskamer terecht komt, dan wordt de meerpersoonskamer aangerekend.

Hieronder vindt u nog volgende documenten: