+

U bent hier

more

Voor patiënten

Kosten

Met een ziekenhuisopname gaan kosten gepaard. De 'vaste' kosten voor een opname in ons ziekenhuis staan opgelijst in de zijbalk. Daar vindt u ook meer uitleg over de factuur die u na uw verblijf zult ontvangen en de onderdelen die daarop vermeld staan.

Het is op deze pagina's niet mogelijk om u een exacte persoonlijke financiële inschatting te geven van uw opname en verblijf in het ziekenhuis, omdat de kostprijs afhangt van een aantal factoren (al dan niet operatie, bijkomende onderzoeken, aantal ligdagen, gebruik van geneesmiddelen en implantaten, e.d.). Voor de meest voorkomende ingrepen hebben we wel een raming gemaakt, gebaseerd op de facturen van 2018 voor een dergelijke operatie. De link naar de kostenramingen vindt u hier. Per ingreep zijn de meest voorkomende kosten samengeteld om u een gemiddelde kostprijs te kunnen geven. Uiteraard kan een dergelijke raming afwijken van uw uiteindelijke factuur omdat eventuele bijkomende onderzoeken, overnachtingen, geneesmiddelen en gebruiksmaterialen de totaalprijs doen veranderen.

Wilt u meer informatie over mogelijke kosten of uw factuur, dan kunt u terecht op de dienst facturatie op de 3de verdieping. Die is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 014 24 61 30 (tijdens werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur). U kunt ook uw vragen richten aan facturatie@azherentals.be of het contactformulier invullen.