+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Nieuws

Enkel essentieel bezoek in ZNK-ziekenhuizen toegelaten vanaf 4 november

Om het risico op de verspreiding van het coronavirus in de ziekenhuizen te beperken, is het noodzakelijk niet-essentiële bezoekers voorlopig niet langer toe te laten. Deze regeling gaat in vanaf woensdag 4 november. Op pediatrie blijven de ouders wel welkom, net als de partner op materniteit. Ook palliatieve patiënten mogen beperkt bezoek blijven ontvangen. Deze regeling geldt voor de vier Kempense ziekenhuizen.

Lees Meer

Verstrengde regeling voor bezoekers en begeleiders vanaf 28/10

De ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen verstrengen vanaf woensdag 28 oktober gezamenlijk hun regelingen voor bezoekers en begeleiders. Behoudens uitzonderingen zal bezoek voor patiënten pas mogelijk zijn vanaf de 6e dag van opname. Begeleiders worden ook slechts zeer uitzonderlijk toegelaten. De Kempense ziekenhuizen willen hiermee vooral hun patiënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus en verdere verspreiding tegengaan.

Lees Meer

COVID-vrijwilligers

Vele mensen dragen de zorgsector een warm hart toe en willen zich als vrijwilliger opgeven. Gelieve hiervoor niet naar het ziekenhuis te bellen, maar het registratieformulier te gebruiken dat u via onze vacaturepagina vindt.

Lees Meer

Stopzetting niet-dringende operaties vanaf 26/10

Vanaf maandag 26 oktober moeten ziekenhuizen hun electieve en planbare chirurgische activiteiten stopzetten en dat voor ten minste 4 weken. Dat wil zeggen dat alle niet-dringende operaties die een bed vereisen, zowel met ziekenhuisopname als in het dagcentrum, uitgesteld worden. Vanaf morgen, vrijdag 23 oktober, zullen medewerkers de patiënten verwittigen van wie de operatie niet doorgaat en die bijgevolg ook niet naar de voorafgaande covidscreening moeten komen.

Lees Meer

Open brief van de ziekenhuizen in de Kempen

Beste inwoner van de Kempen,

Het corona-virus verspreidt zich in sneltreintempo. Dit veroorzaakt opnieuw een forse toename van zowel besmettingen als opnames in onze ziekenhuizen en op onze diensten intensieve zorg.

Lees Meer

Geen begeleiders meer toegelaten

Met onmiddellijk ingang, dus vanaf vrijdag 23 oktober, mogen patiënten die naar een raadpleging komen geen begeleiders meer meebrengen naar het ziekenhuis. Een begeleider is enkel nog toegelaten wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Een uitzondering wordt enkel gemaakt bij:

  • minderjarigen
  • moeilijke gesprekken
  • mensen met een beperking
  • mensen die duidelijk hulp nodig hebben
  • ingrepen en onderzoeken met verdoving.
Lees Meer

Opnieuw opnames mogelijk in H. Hartziekenhuis Mol

Na een tijdelijke opnamestop in het voorbije weekend, is het H. Hartziekenhuis Mol vanaf 26 oktober 12 uur weer volledig operationeel en zijn alle dringende opnames weer mogelijk.

Lees Meer

Tijdelijke opnamestop in H. Hartziekenhuis Mol

Het H. Hartziekenhuis Mol wordt van zaterdag 24 tot maandag 26 oktober tijdelijk afgekoppeld van de 112-centrale. Die beslissing werd genomen in samenspraak met de inspecteur van de dringende geneeskundige hulpverlening Antwerpen, dr. W. Haenen. Alle dringende transporten naar het H. Hartziekenhuis Mol worden bijgevolg afgeleid naar de buurziekenhuizen. Daardoor zullen er ook geen dringende opnames in het ziekenhuis meer gebeuren, uitgezonderd voor pediatrie en materniteit.

Lees Meer

Help ons veilige zorg bieden!

Heeft u symptomen van corona, bent u (mogelijk) besmet met het coronavirus of moet u in quarantaine blijven? Kom dan niet zomaar naar het ziekenhuis!

Lees Meer

Kempense ziekenhuizen schalen verder op, maar annuleren voorlopig nog geen ingrepen

Sinds deze week houden de ziekenhuizen van Geel, Herentals, Mol en Turnhout (samen het Ziekenhuisnetwerk Kempen) extra bedden op hun afdelingen Intensieve Zorgen vrij voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Voorlopig worden er hierdoor nog geen operaties uitgesteld. Maar de ziekenhuizen zien dat de opnamecijfers nu snel stijgen. Indien er nog meer bedden moeten worden gereserveerd voor coronapatiënten kunnen de ziekenhuizen niet anders dan een aantal geplande operaties uit te stellen. 

Lees Meer

Pagina's