+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Nieuws

Epilepsiedag 7 februari

Iemand die op de grond ligt te schokken. Dat is wat het grote publiek zich voor de geest haalt, wanneer men aan epilepsie denkt. Maar epilepsie is veel meer dan dat.

Wilt u zelf ervaren hoe epilepsie eruit ziet in de hersenen of een virtuele reis maken in het epileptisch brein? Kom dan op 7 februari naar het AZ Herentals voor de aftrap van de internationale epilepsiedag op 10 februari.

Lees Meer

Huisartsen en ziekenhuis Herentals steunen invoering 1733

De overheid wil het snelkiesnummer 1733 over het hele land uitrollen, waarbij bellers met medische klachten doorverwezen worden naar hun eigen huisarts, de huisarts van wacht of de spoeddienst. De huisartsenwachtpost en het ziekenhuis van Herentals zijn alvast vragende partij om dit systeem in te voeren in Herentals en omgeving, ondanks kritiek van de Belgische beroepsvereniging van spoedartsen. ‘Hoe sneller 1733 in Herentals ingevoerd wordt, hoe liever’, aldus dr. Filiep Bataillie, hoofdarts in het AZ Herentals.

Lees Meer

Informatie- en terugkomdag patiënten obesitaschirurgie

Op zaterdag 5 oktober organiseert de dienst Heelkunde van het AZ Herentals een informatie- en terugkomdag voor patiënten die obesitaschirurgie ondergingen en zij die hierin geïnteresseerd zijn. Tijdens het informatiemoment stelt het multidisciplinaire team van de obesitaskliniek zichzelf en de werking voor, waarna de aanwezigen nog vragen kunnen stellen. In het tweede luik kunnen deelnemers een praktische workshop naar keuze volgen.

Lees Meer

Gratis reanimatiesessies tijdens Restart a Heart werelddag

Alle burgers van de wereld kunnen een leven redden. Dat is het uitgangspunt van de ‘Restart a Heart’ werelddag op woensdag 16 oktober. Om meer mensen te leren wat ze moeten doen wanneer iemand een hartstilstand krijgt, organiseert het AZ Herentals die dag initiatiesessies reanimatie. Eerst krijgt men theorie over reanimatie en het gebruik van een AED-toestel, nadien kan men dit ook zelf oefenen.

Lees Meer

AZ Herentals genomineerd voor Niaz Jaarprijs

Het AZ Herentals hecht veel belang aan thuismedicatie. Want de vraag 'Weet u wat u slikt?' lijkt eenvoudig, maar is dat niet.

Bij een opname in het ziekenhuis is er vaak geen volledig en up-to-date medicatieoverzicht beschikbaar. Veel mensen zijn zich nog steeds niet bewust van hun thuismedicatie en het belang van een medicatieschema. Dit brengt risico’s met zich mee zoals het ongewenst stopzetten van een bepaald geneesmiddel, een verkeerde dosering en risico op interacties.

Lees Meer

Nieuwe vleugel volledig in gebruik

Blok K, de nieuwe vleugel van het AZ Herentals, is intussen volledig in gebruik genomen. Deze nieuwbouwvleugel was het sluitstuk van het masterplan infrastructuur dat sinds 2008 in uitvoering is.

De nieuwe vleugel (‘K-blok’) telt 7 niveaus van telkens 1000 m² en biedt ruimte aan een nieuw inwendig en oncologisch dagziekenhuis, een nieuwe verpleegafdeling, tal van administratieve diensten en vergaderzalen. Ook maakt deze vleugel het mogelijk om bestaande diensten uit te breiden, zoals het chirurgisch dagcentrum en het operatiekwartier.

Lees Meer

AZ Herentals bouwt parkeergebouw om parkeerdruk te verlichten

Begin augustus start het AZ Herentals met de bouw van een parkeergebouw. Bovenop de huidige bezoekersparking komt er één verdieping, goed voor 100 extra plaatsen. De vergunning hiervoor werd in juni door de provincie afgeleverd. Tijdens de werken blijft de helft van de huidige plaatsen op de parking beschikbaar. ‘Door onze eigen medewerkers aan te moedigen om alternatieven te gebruiken, kunnen patiënten en bezoekers dicht bij het ziekenhuis blijven parkeren’, aldus algemeen directeur Rudy Van Ballaer.

Lees Meer

AZ Herentals tilt revalidatie naar een hoger niveau

Revalidatie onder begeleiding van een enthousiast en gespecialiseerd team van revalidatieartsen, kinesisten en ergotherapeuten in een moderne oefenzaal met hoogtechnologische toestellen. Dat is de sterkte van de vernieuwde ambulante revalidatie van AZ Herentals.
 ambulante revalidatie

Lees Meer

Kempens Hartcentrum viert zijn 5-jarig bestaan

Kempense patiënten die een - al dan niet dringende - hartcatheterisatie nodig hebben, moeten sinds 2014 niet langer uitwijken naar Leuven of Antwerpen.
Vijf jaar na de opstart van het Kempens Hartcentrum in AZ Turnhout, is dit cathlab een van de grotere van België met meer dan 3000 patiënten gemiddeld per jaar. In het Kempens Hartcentrum komen onder meer jaarlijks meer dan 150 patiënten uit de hele Kempen terecht met een acuut hartinfarct, waarbij de verstopte kransslagader onmiddellijk open wordt gemaakt door middel van ballondilatatie en stenting.

Lees Meer

Delen van medische gegevens tussen ziekenhuizen

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Zorgverleners in nexuzhealth-ziekenhuizen delen het medisch dossier van patiënten elektronisch.

Dat zorgt voor een betere zorgcontinuïteit: patiënten hoeven niet telkens hun verhaal opnieuw te doen en het vermijdt dubbele onderzoeken of fouten die kunnen ontstaan door ontbrekende informatie. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om een zo volledig mogelijk dossier van hun patiënten bij te houden, in het belang van de patiënt.

Lees Meer

Pagina's