+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Nieuws

Beperkt bezoek toegelaten vanaf 8 juni

In het AZ Herentals zal elke patiënt 1 bezoeker mogen ontvangen vanaf maandag 8 juni en dus nog niet vanaf dinsdag 2 juni. Voor de veiligheid van medewerkers, patiënten én bezoekers wil het ziekenhuis een geautomatiseerde toegangscontrole voorzien. Dit nieuwe systeem is beschikbaar vanaf 8 juni. Tot en met zondag 7 juni blijft het huidige bezoekverbod van kracht. Enkel patiënten die 15 dagen of langer opgenomen zijn, zullen wel al een bezoeker mogen ontvangen.

Lees Meer

Afspraken bezoek en brengen/ophalen bagage

Er is geen bezoek toegelaten in het AZ Herentals (behalve voor uitzonderingen). U kunt wel bagage voor patiënten afgeven of ophalen via de Drop & Go of ziekenhuismedicatie ophalen. Is er een naaste opgenomen? Dan vindt u op deze pagina meer informatie.


Bezoek

Er is geen bezoek toegelaten in het AZ Herentals

Volgende uitzonderingen werden opgenomen:

Lees Meer

AZ Herentals deelt unieke recyclageprocedure schorten met sector

Om het dreigende tekort aan schorten in het ziekenhuis op te vangen, bedacht het AZ Herentals een werkwijze om wegwerpschorten te kunnen hergebruiken. ‘Schorten 72 uur lang in een lage luchtvochtigheid en aan een hoge temperatuur bewaren, dat bleek de sleutel tot succes’, aldus Liesbeth Plingers, facilitair directeur van AZ Herentals.

Lees Meer

Corona - Heeft u een afspraak?

Heeft u een afspraak voor een raadpleging, onderzoek of ingreep in het AZ Herentals? Komt u medicatie ophalen?


Geplande raadplegingen, onderzoeken en ingrepen

Alle geplande raadplegingen, onderzoeken en ingrepen in het AZ Herentals worden met ingang van zaterdag 14 maart geannuleerd en dat tot minstens 1 mei. Enkel de noodzakelijke afspraken zullen nog mogen plaatsvinden. Uiteraard mogen alle levensnoodzakelijke therapieën (zoals kankerbehandeling of nierdialyse) wel worden voortgezet. 

Lees Meer

Corona-infokrant van Ziekenhuisnetwerk Kempen

De eerste golf van de coronacrisis heeft een blijvende indruk gemaakt op de zorgsector. Coronakrant ZNKDe medewerkers van het Ziekenhuisnetwerk Kempen, waar ook AZ Herentals deel van uitmaakt, delen graag hun ervaringen in een aparte infokrant.  

Lees Meer

Het ziekenhuis helpen?

Veel mensen willen hun steentje bijdragen aan de crisis en bieden hun hulp aan. Bedankt aan iedereen die ons contacteert, alle oproepen zijn hartverwarmend! We verduidelijken graag wat er mogelijk is.

Helpende handen

Lees Meer

Wat doet u bij vermoeden Coronavirus (COVID-19)?

Het AZ Herentals volgt de situatie over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) op de voet op. We geven graag enkele richtlijnen mee.

Om uzelf en andere patiënten maximaal te beschermen, vragen we om bij griepverschijnselen NIET plaats te nemen in de wachtruimte. Maak u onmiddellijk kenbaar  aan de baliemedewerker van de dienst spoedgevallen, als u:

  • last heeft van hoesten, kortademigheid of koorts

EN

Lees Meer

Open brief aan alle Kempenaren

Beste Kempenaar, namens alle zorgverleners willen wij u uitdrukkelijk bedanken voor de vele steunbetuigingen, het aanbod van vrijwilligers alsook de vele giften van de afgelopen week. In deze uitzonderlijke tijden blijkt over welke uitzonderlijke mensen de Kempense regio beschikt. Dit doet ons echt deugd! Via deze open brief willen wij alle Kempenaren informeren over de genomen acties door onze organisaties.

Lees Meer

Uniek systeem volgt patiënt door operatietraject

Het AZ Herentals start op 6 januari met een opvolgsysteem voor patiënten in een uitgebreid operatiekwartier en een vernieuwd chirurgisch dagcentrum. Dit opvolgsysteem werd eerder speciaal door en voor het AZ Herentals ontwikkeld voor raadplegingen en wordt nu ook geïntegreerd in het operatietraject van het dagcentrum. Dat maakt het mogelijk om op elk moment te weten waar een patiënt zich bevindt en begeleiders op de hoogte te houden.

Lees Meer

Huisartsen en ziekenhuis Herentals steunen invoering 1733

De overheid wil het snelkiesnummer 1733 over het hele land uitrollen, waarbij bellers met medische klachten doorverwezen worden naar hun eigen huisarts, de huisarts van wacht of de spoeddienst. De huisartsenwachtpost en het ziekenhuis van Herentals zijn alvast vragende partij om dit systeem in te voeren in Herentals en omgeving, ondanks kritiek van de Belgische beroepsvereniging van spoedartsen. ‘Hoe sneller 1733 in Herentals ingevoerd wordt, hoe liever’, aldus dr. Filiep Bataillie, hoofdarts in het AZ Herentals.

Lees Meer

Pagina's