+

U bent hier

more

Onze diensten

Patiëntenrechten

Wet op de rechten van de patiënt
Sinds 2002 bestaat de wet op de patiëntenrechten. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de zorgverleners en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.
Welke zijn de rechten van de patiënt?

  • Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking, recht op pijnbestrijding
  • Recht op vrije keuze van zorgverlener
  • Recht op informatie over zijn/haar gezondheidstoestand, recht op niet geïnformeerd worden
  • Recht op toestemming in de tussenkomst van een zorgverlener, nadat hij/ zij geïnformeerd werd
  • Recht op informatie over verzekeringsdekking
  • Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift van het patiëntendossier, kan aangevraagd worden bij de betrokken zorgverleners of via de ombudsdienst
  • Recht op bescherming van de privacy
  • Recht op het neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst

Uw familie (partner, ouder, kind, broer/zus) kan uw rechten uitoefenen wanneer u zelf niet meer bij machte bent om dat te doen of wanneer u uw wil niet meer kunt uitdrukken. Wenst u dat iemand anders of een door u aangeduid familielid in uw plaats beslissingen neemt wanneer u dat zelf niet meer kunt, dan kunt u deze persoon aanstellen als vertegenwoordiger. Op deze pagina van de FOD Volksgezondheid vindt u het formulier hiervoor.
Wenst u dat iemand u bijstaat terwijl u zelf nog uw wil kunt uitdrukken? Dan kunt u deze persoon aanstellen als uw vertrouwenspersoon. Op deze pagina van de FOD Volksgezondheid vindt u het formulier hiervoor.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ombudsdienst.


Patiëntendossiers en bescherming van de privacy
Een ziekenhuis is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin medische, verpleegkundige en paramedische gegevens bewaard worden. Dit is noodzakelijk om u een optimale verzorging te kunnen garanderen.

Het AZ Herentals schakelt stapsgewijs over van een papieren naar een elektronisch patiëntendossier (KWS – Nexuz Health). Dit elektronische systeem wordt in meerdere ziekenhuizen gebruikt, zodat de uitwisseling van informatie tussen de ziekenhuizen en andere zorgverleners meer en meer mogelijk wordt. Dit betekent dat verslagen of onderzoeksresultaten, die in een ander ziekenhuis van de KWS-groep opgemaakt werden, ook raadpleegbaar zijn in het AZ Herentals. Zo kan men zien welke stappen in uw behandelingsproces reeds gebeurd zijn en welke stappen nog niet. Op die manier kan men verder bouwen op resultaten die voorhanden zijn. Uiteraard betekent dit ook dat, wanneer u voor uw zorg wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, men daar ook over deze informatie kan beschikken.
Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in uw patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van uw zorg, aan uw zorg te pas komen (en dus een ‘therapeutische relatie’ met u hebben). Deze zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Meer informatie over uw patiëntendossier, uw medische gegevens en de inzage erin vindt u hier.

Om uw gezondheidsgegevens te mogen delen met andere zorgverleners, moet u uw toestemming geven. Bij de opname in het ziekenhuis heeft men u die toestemming gevraagd. U kunt ook beslissen om uw gegevens niet met andere zorgverleners te delen. Heeft u hierover nog vragen dan kunt u hiervoor terecht bij de dienst opname of op de website www.patientconsent.be.


Naast rechten heeft een patiënt ook plichten
De wet op de patiëntenrechten gaat ervan uit dat de patiënt ook zijn medewerking verschaft aan een goede samenwerking met de zorgverleners. De relatie tussen de patiënt en zorgverleners steunt immers op vertrouwen. Zoals u de zorgverleners erin vertrouwt zorg te dragen voor uw welzijn, zo vertrouwen de zorgverleners erop dat u instructies en adviezen goed opvolgt en afspraken naleeft (bijv. om niet uit het bed te komen, om niet te roken tegen medisch advies in, om de verpleegkundige te verwittigen wanneer u de afdeling verlaat).


Voor meer informatie over de patiëntenrechten kunt u steeds terecht bij de ombudsdienst, in deze brochure van de overheid of op de website van de FOD Volksgezondheid.

De FOD Volksgezondheid heeft ook enkele informatieve video's gemaakt over de patiëntenrechten. Deze video's vindt u hier.