+
Search

U bent hier

more

Onze diensten

Postrevalidatiecentrum

Het AZ Herentals heeft zich in 2014 geëngageerd voor het project van het postrevalidatiecentrum. In 2015 zijn de eerste activiteiten in het ziekenhuis opgestart en het is de bedoeling op termijn het project uit te bouwen tot een volwaardig centrum, gevestigd in het AZ Herentals.EKSO pak
Het postrevalidatiecentrum is een samenwerking tussen To Walk Again, Mobilab (Thomas More), Orthopedie Van Haesendonck en het AZ Herentals. Het doel is om mensen met een fysieke beperking (zoals dwarslaesie, amputatie, e.d.) aan het bewegen te houden, zodat medische complicaties vermeden worden. Het paradepaardje van dit postrevalidatiecentrum is ongetwijfeld een staprobot, waarmee mensen met een dwarslaesie opnieuw wandelen.
Boegbeelden voor dit project zijn onder meer Marc Herremans en Joël Roelandts.
Voor de financiering van dit project wordt gemikt op (o.a. Europese) subsidies en fondsenwerving via verschillende kanalen.
Het is de bedoeling om de zesde verdieping van het AZ Herentals volledig en grondig om te bouwen naar een echt centrum. Dat kan pas wanneer alle formaliteiten rond het postrevalidatiecentrum uitgeklaard zijn, zowel naar terugbetaling van ‘behandelingen’ als naar vergunningen voor de uitbating van zo’n centrum.

Meer informatie: t 014 24 62 71

To Walk Again
Thomas More Orthopedie Van Haesendonck