+
Search

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Productive Ward

Het AZ Herentals is in 2013 gestart met de invoering van Productive Ward op de verpleegafdelingen. Dit is een kwaliteitsprogramma ontwikkeld voor verpleegafdelingen om te leren werken volgens een lean aanpak. Die maakt verstoorde processen zichtbaar, doet verspilling herkennen en elimineren via verbeteracties. Een afdeling zal door dit programma efficiënter en effectiever leren werken, wat  zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de zorg. Productive Ward® bestaat uit drie basismodules en wordt aangevuld met procesmodules die de afdeling zelf kiest. Het volledige traject bestaat uit 11 modules, gespreid over 3 jaren.

In een eerste module (Hoe doen we het?) worden er gegevens op de afdeling verzameld aan de hand van metingen. Deze meetresultaten worden op een bord op de afdeling gevisualiseerd, zodat iedereen ze kan bekijken. In de tweede module (Goed georganiseerde afdeling) wordt de afdeling beter geordend en gestructureerd om de loopafstanden te verkleinen. De derde module (Patiëntsituatie in een oogopslag) heeft als doel het aantal keren dat verpleegkundigen gestoord worden in hun werkzaamheden, te verminderen. Vaak gaat het dan om vragen over patiënten. Om dat te bewerkstelligen wordt alle informatie over een patiënt overzichtelijk weergegeven voor diegene die het nodig heeft.

Vier verpleegafdelingen (orthopedie, geriatrie, heelkunde 1 en heelkunde 2) van het AZ Herentals hebben in 2014 de drie basismodules afgewerkt. Twee bijkomende afdelingen (inwendige ziekten 1 en inwendige ziekten 2) zijn in 2014 gestart en hebben al twee basismodules doorlopen. Als procesmodules werd Briefing (op een gestructureerde manier de communicatie tussen zorgverleners op de dienst verbeteren) gekozen door orthopedie en geriatrie, Basiszorg (kritisch kijken naar routine-opdrachten als het wassen van een patiënt) door geriatrie en Medicatie (verbeteren en veiliger maken van de medicatiedistributie op de afdeling) door orthopedie.

Het traject van Productive Ward wordt verder gezet. Een zevende verpleegafdeling, Sp-revalidatie, is in 2015 met de basismodules gestart.