+

U bent hier

more

Voor patiënten

Psychologische dienst

Psychologische begeleiding wordt gedurende de ziekenhuisopname geboden aan oncologische en palliatieve patiënten, bij crisis (bijv. na zelfmoordpoging), bij angst, depressie en verslaving, bij  verwerkingsproces (bijv. stoma, miskraam, verkeersongeval, overlijden,…), bij psychosomatische klachten (bijv. hyperventilatie),bij  verwardheid/dementie,…

Tevens wordt er ondersteuning en begeleiding aangeboden aan familieleden en belangrijke derden van de patiënt. Als de patiënt na een opname de moeilijkheden verder wenst aan te pakken, kan de ziekenhuispsycholoog hem doorverwijzen naar de geschikte hulpverleners.

Tarieven: Voor een aantal patiëntengroepen (oncologie, palliatieve zorg en geriatrie) zit deze dienstverlening vervat in de globale dienstverlening. Voor alle andere patiëntengroepen wordt er een consult door het ziekenhuis aangerekend.

U kunt een afspraak maken via de verpleegafdeling of via het rechtstreekse nummer t 014 24 62 49 / 014 24 64 66 / 014 24 61 91.