+

U bent hier

more

Voor patiënten

Rookstopteam

Misschien is uw ziekenhuisopname het geschikte ogenblik om te stoppen met roken. Dan staat het intern rookstopteam voor u klaar!

U kunt in het ziekenhuis een beroep doen op een gekwalificeerd rookstopteam, bestaande uit dr. Carolien De Tollenaere (longarts en tabakologe) en Hannelore Briers (psychologe en tabakologe).

Wanneer u nadenkt over rookstop tijdens uw opname of door uw behandelend arts hierover wordt aangesproken, kan u hen steeds contacteren via uw arts of verpleegkundige. Het team biedt u de mogelijkheid om tijdens uw opname begeleid te worden met uw rookstop en het biedt ook na uw ontslag verdere begeleiding om de rookstop thuis vol te houden.

Benut deze kans en laat een ziekenhuisopname het begin zijn van een volledige rookstop!

Tarieven

Rookstopbegeleiding wordt grotendeels terugbetaald door de Vlaamse overheid; enkel uw eigen aandeel in de kosten wordt aangerekend door het ziekenhuis. U betaalt 7,5 euro per kwartier rookstopbegeleiding. Als u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, is dit slechts 1 euro per kwartier. Per kalenderjaar heeft u recht op 4 uur individuele rookstopbegeleiding.

De folder over het intern rookstopteam vindt u hier.

 

Start2Stop

Wanneer u tijdens uw opname in het ziekenhuis de motivatie voor rookstop nog niet had gevonden, dan kunt u natuurlijk na de opname ook steeds een beroep doen op begeleiding voor rookstop. U kunt hierover steeds praten met uw huisarts of contact opnemen met de rookstopactie Start2Stop. De folder over het aanbod en het programma van Start2Stop vindt u hier.