+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Samenwerking in de zorg

Het AZ Herentals werkt samen met tal van partners om de best mogelijke zorg in de best mogelijke omstandigheden aan te bieden.

Uiteraard is er de samenwerking met andere zorgverleners en zorginstellingen:

 • andere ziekenhuizen
 • ziekenhuisnetwerken
 • huisartsen en huisartsenverenigingen
  • Start2Stop: Het AZ Herentals heeft samen met de Herentalse huisartsen en de stad Herentals het rookstopprogramma Start2Stop uitgewerkt. Meer informatie over dit project vindt u hier.
 • apothekers
  • Weet u wat u slikt? Samen met de huisartsenkringen en de apothekers heeft het AZ Herentals een sensibiliseringscampagne opgestart over thuismedicatie. Patiënten worden aangemoedigd om samen met hun huisarts en thuisapotheker een lijst met thuismedicatie op te stellen. Voor de zorgverleners is er een symposium georganiseerd over de verschillende (digitale) mogelijkheden om medicatielijsten uit te wisselen.
 • woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen: Het AZ Herentals heeft een samenwerkingsovereenkomst met 10 instellingen, voornamelijk uit de omgeving van Herentals. Jaarlijks worden er twee overlegmomenten voorzien tussen de directies van de instellingen, aangevuld met de mensen van de externe liaison. Dit overleg kadert ook binnen het zorgprogramma geriatrie.
 • Care2Adapt: opleidingsprogramma voor innovaties in de zorgsector

 

Ook op andere vlakken binnen de zorgverlening werkt het AZ Herentals samen met andere partners:

 • Eenheid voor zelfmoordonderzoek (EZO): Het AZ Herentals werkt mee aan de preventie van suicide door de mensen met een poging beter op te vangen. De gegevens hiervan worden geregistreerd en overgemaakt aan EZO. Deze instelling organiseert ook vormingen voor ziekenhuismedewerkers en begeleidt de opstart van een dergelijk project in het ziekenhuis.
 • Kom op tegen Kanker/ Stichting tegen Kanker: Met deze instellingen heeft het AZ Herentals een overeenkomst om onze kankerpatiënten psychosociaal mee te ondersteunen. Dat houdt onder meer ook in dat er vrijwilligers op het oncologisch daghospitaal aanwezig zijn om met patiënten te praten. Ook komt wekelijks een schoonheidsspecialiste langs die verzorgingen aanbiedt tijdens de behandeling.
 • Alegria vzw: Deze vereniging biedt een waaier aan activiteiten aan voor mensen met kanker, maar ook voor hun naasten. De meeste activiteiten vinden plaats in Turnhout, maar er is ook een wekelijkse bijeenkomst vlakbij het AZ Herentals.
 • Samen Verder Kempen is een lotgenotengroep voor mensen met borstkanker en hun omgeving.
 • Present: Voor de vrijwilligerswerking binnen het AZ Herentals wordt er een beroep gedaan op Present. Deze organisatie zorgt ervoor dat de administratie voor de vrijwilligers geregeld wordt en dat ze een opleiding krijgen.
 • Het AZ Herentals heeft samen met To Walk Again, Thomas More en Orthopedie Van Haesendonck het REVAlution Center opgestart. Dit postrevalidatiecentrum bevindt zich op de 6e verdieping van het ziekenhuis.
 • Een aantal verpleegafdelingen werken (al dan niet op structurele basis) samen met een externe vereniging.

 

Maar ook buiten de zorgverlening wordt er samengewerkt. Daar is het samenaankoopplatform Taxandria een goed voorbeeld van.