+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Seniorvriendelijke verzorging in AZ Herentals

Met het project Senior Friendly Hospital biedt het AZ Herentals een seniorvriendelijke verzorging aan waarbij vrijwilligers inspelen op de noden van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Ze zetten hen aan om beter te eten, vaker te bewegen of bieden hen afleiding. De ervaringen tijdens het pilootproject op orthopedie zijn zo goed dat het project uitgebreid wordt naar andere afdelingen, als er voldoende vrijwilligers gevonden worden.

Door de vergrijzing zijn er steeds meer oudere patiënten in het ziekenhuis, ook buiten de afdeling geriatrie. Vooral voor de kwetsbare 75-plussers kan zo’n ziekenhuisopname een grote impact hebben. Daarom heeft het AZ Herentals het project Senior Friendly Hospital opgestart. Coördinator Kristien Willems: ‘Een opname in het ziekenhuis betekent voor veel ouderen een breuk met de vertrouwde omgeving, waardoor ze het risico lopen op verwardheid en desoriëntatie. Door een aangepast activeringsprogramma kan je die negatieve gevolgen beperken. De mosterd haalden we gedeeltelijk in de VS en Nederland, want voor zover we weten bestaat een dergelijk concept nog niet in Vlaanderen.’

De seniorvriendelijke behandeling focust op vier zaken: oriëntatie, activiteiten, beweging en voeding. ‘Voor elk van deze prioriteiten hebben we actiepunten uitgewerkt’, gaat Kristien verder. ‘Zo proberen we verwarring bij patiënten te verminderen door duidelijk aan te geven waar ze zich bevinden en welke dag het is. Ondervoeding gaan we tegen door hen extra tussendoortjes aan te bieden en hen te helpen bij en gezelschap te houden tijdens het eten. Ook kan de vrijwilliger op basis van een bewegingskaart extra oefeningen doen met patiënten en de patiënt wat afleiding bieden.’

Want het succes van het project zit hem net in de inzet van vrijwilligers. Coördinator vrijwilligerswerking Liesbet Luyten: ‘Er zijn intussen vijf vrijwilligers actief binnen het Senior Friendly Hospital-concept. Elke dag is er iemand aanwezig die bij de kwetsbare ouderen op de afdeling orthopedie langsgaat en inspeelt op hun noden.’

In januari is het project gestart op orthopedie, dat als pilootproject diende. ‘De resultaten zijn zo goed dat we het concept ook willen uitbreiden naar andere diensten’, aldus Liesbet Luyten. ‘Zo zouden we ook de kwetsbare ouderen willen begeleiden op de afdeling SP-revalidatie, waar patiënten terecht komen die na een ingreep langer in het ziekenhuis moeten verblijven. Maar dat kan enkel wanneer we ook bijkomende vrijwilligers vinden die hun schouders hieronder willen zetten. Kandidaten zijn dus meer dan welkom!’

Wie geïnteresseerd is om als vrijwilliger mee te werken aan Senior Friendly Hospital kan contact opnemen met Liesbet Luyten: liesbet.luyten@azherentals.be

Meer over de vrijwilligerswerking van AZ Herentals vindt u hier.

13/04/2018