+

U bent hier

more

COVID-19

Toegang tot het ziekenhuis

Het AZ Herentals werkt voortaan met een geautomatiseerde toegangscontrole. Hieronder geven we u graag meer informatie over de praktische werking van dit systeem. De volledige toelichting vindt u ook in deze brochure.

Belangrijk! Bent u met vakantie geweest in een regio of land dat de code rood of oranje gekregen heeft, dan gelden de richtlijnen die de overheid oplegt. Wordt u geacht in quarantaine/thuisisolatie te blijven, dan vragen we u met aandrang om niet naar het ziekenhuis te komen, niet als patiënt, maar ook niet als bezoeker of begeleider.
Voor de overheidsrichtlijnen rond het verblijf in het buitenland, verwijzen we u graag door naar de website van de FOD Buitenlandse zaken.Patiënten = elektronische identiteitskaart
Wie het ziekenhuis wil betreden, moet een geautomatiseerde toegangscontrole doorlopen. Patiënten met een afspraak zullen via hun elektronische identiteitskaart toegang krijgen tot het ziekenhuis.

Wie een afspraak in het AZ Herentals heeft, brengt zijn eID-kaart (elektronische identiteitskaart) mee. Dit geldt ook voor kinderen (kidsID).

Iedereen die een afspraak in het ziekenhuis heeft (zowel voor een raadpleging, onderzoek als een ingreep), krijgt tijdens de openingsuren van het ziekenhuis toegang door zijn eID-kaart te scannen. Op weekdagen is dat tussen 7 en 21 uur, in het weekend tussen 8 en 18 uur.

De patiënt steekt zijn eID-kaart in de gleuf van een toegangspoortje. Heeft de patiënt een afspraak en biedt die zich in het juiste tijdsbestek aan (niet vroeger dan 30 minuten voor zijn afspraak), dan gaat het poortje open. Gaat het poortje niet open, dan verschijnt er een foutmelding en kan de patiënt zich aan de kiosk (links van de toegangspoortjes) aanmelden bij een medewerker. Ook wie geen eID-kaart heeft, wordt aan de kiosk verder geholpen.

Om de sociale afstand in de wachtzalen te kunnen bewaren, is er maximaal 1 begeleider per patiënt toegelaten. Begeleiders die nodig zijn bij de afspraak, kunnen tegelijk met de patiënt door het poortje lopen.

Aandachtspunten:

 • Kom op tijd, maar niet té vroeg. U wordt ten vroegste 30 minuten op voorhand binnen gelaten.
 • Ontsmet uw handen aan het toegangspoortje.
 • Draag een mondmasker in het ziekenhuis.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de trap, om wachttijden aan de liften te vermijden. In de lift zijn maximaal 6 personen tegelijkertijd toegelaten.


Bezoeker = QR-code

Er is bezoek toegelaten op weekdagen van 17 tot 20 uur, in het weekend van 14 tot 17 uur. Er is dagelijks één bezoeker per patiënt toegelaten.

Bezoekers die het AZ Herentals willen betreden, hebben een QR-code nodig om een toegangspoortje te kunnen openen. Elke patiënt (die voor minstens één nacht wordt opgenomen) krijgt een unieke QR-code voor zijn bezoeker. Deze code blijft bruikbaar tijdens de hele periode dat een patiënt in het ziekenhuis verblijft. Na ontslag wordt de code automatisch gedeactiveerd.

Op de dag voor de opname krijgt de patiënt een sms met de QR-code. Deze code bezorgt hij aan zijn gekozen bezoeker, zodat hij deze aan het toegangspoortje kan scannen. De code wordt één keer per dag toegelaten en enkel tijdens de bezoekuren.

Komt er een foutmelding op het scherm, dan kan de bezoeker zich tot de kiosk (links van de toegangscontrole) wenden.

Heeft de patiënt geen sms met een code ontvangen, of was het niet mogelijk deze code aan zijn gekozen bezoeker door te sturen? Dan kan de bezoeker bij het eerste bezoek zich aan de kiosk (links van de toegangscontrole) aanmelden voor een eenmalige toegangscode. Aan de onthaalbalie kan dan een code voor de volgende bezoeken gevraagd worden

Algemene aandachtspunten voor bezoekers:

 • Elke bezoeker moet zijn handen ontsmetten. Hij/zij moet tijdens het ganse bezoek een mondmasker dragen. Bezoekers worden gevraagd overal de sociale afstand te bewaren, ook op de patiëntenkamer. Patiënt en bezoeker blijven op de kamer, zodat drukte op de gang vermeden wordt.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de trap, om wachttijden aan de liften te vermijden. In de lift zijn maximaal 6 personen tegelijkertijd toegelaten.
 • Bezoekers die koorts of een loopneus hebben of hoesten, komen beter niet naar het ziekenhuis, maar blijven thuis.


Opname via spoedgevallen
Bent u via spoedgevallen binnengebracht en wordt u op een verpleegafdeling opgenomen? Dan is onderstaande regeling van kracht.

 • Wordt u overdag naar de verpleegafdeling overgebracht, dan zorgen de baliemedewerkers meteen voor een QR-code voor uw bezoeker. Is die als begeleider aanwezig bij u, dan wordt de code meteen aan die persoon overhandigd.
 • Wordt u ’s nachts binnengebracht of overgebracht naar een verpleegafdeling, dan zal de baliemedewerker u de volgende dag een QR-code voor uw bezoeker bezorgen.
 • Kan de code niet rechtstreeks aan uw bezoeker gegeven worden, dan kan hij/zij zich bij het eerste bezoek bij de kiosk, links van de toegangspoortjes, aanmelden om daar een eenmalige QR-code te ontvangen. Op de kamer kan dan de QR-code meegegeven worden. U kunt via een genomen foto van het document ook zelf de code al doorsturen naar uw bezoeker. Dan kan hij/zij meteen via de poortjes het ziekenhuis betreden.


Chirurgisch dagcentrum
Komt u naar het AZ Herentals voor een ingreep in het chirurgisch dagcentrum?

Als patiënt scant u uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart). Er wordt gecontroleerd of u een afspraak heeft. Is dat het geval, dan gaat het toegangspoortje open. Aan het toegangspoortje heeft u uw handen ontsmet, in het ziekenhuis moet u ook een mondmasker dragen. Heeft u er zelf geen bij, dan kunt u er één nemen. In de voorbereiding voor uw operatie krijgt u standaard een nieuw masker dat u gedurende uw verblijf moet ophouden.

Voor de begeleider:

 • De patiënt ontvangt op de dag voor de ingreep een sms met daarin een QR-code. De patiënt stuurt deze code door naar zijn begeleider. Met deze QR-code kan de begeleider aan de toegangspoortjes binnen om de patiënt na de ingreep weer op te halen.
 • Heeft de begeleider geen QR-code doorgekregen, dan kan hij zich aan de kiosk (links van de toegangscontrole) aanmelden om daar een QR-code te vragen.
 • App AZH Gids: De begeleider kan via een app op de smartphone volgen waar de patiënt zich in het operatietraject bevindt. Zo weet een begeleider wanneer de patiënt zich op de kamer bevindt en de begeleider opnieuw naar het ziekenhuis kan komen. De begeleider moet hiervoor de app downloaden in de Play Store of App Store. Daarna moet men de geboortedatum van de patiënt invullen en een code scannen. Deze code krijgt men aan de opnamebalie. Begeleiders die de app willen gebruiken, komen best mee naar de opnamebalie. Nadat de code in orde is, verlaat de begeleider de afdeling / het ziekenhuis. Het is niet toegelaten dat een begeleider in de wachtzaal blijft wachten, omdat dan de sociale afstand in de wachtzaal niet gerespecteerd kan worden.
 • De begeleider ontsmet zijn handen bij het binnengaan van het ziekenhuis en draagt ook de hele tijd een mondmasker.


Opname in het ziekenhuis
Komt u naar het AZ Herentals voor een ingreep waarna u minstens een nacht in het ziekenhuis moet blijven?

Opgenomen patiënt

 • Op de dag van de ingreep komt u op het afgesproken uur naar het ziekenhuis. Kom op tijd, maar niet té vroeg.
 • Aan het toegangspoortje ontsmet u uw handen. Daarna scant u uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart). Er wordt er gecontroleerd of u een afspraak heeft, waarna het poortje open gaat en u verder kunt gaan.
 • U draagt een mondmasker. U krijgt een nieuw masker in de voorbereiding op uw ingreep.

Uw bezoeker

 • Op de dag voor opname krijgt de patiënt een sms met de QR-code. Deze code bezorgt hij aan zijn gekozen bezoeker, zodat hij deze aan het toegangspoortje kan scannen. De code wordt één keer per dag toegelaten en enkel tijdens de bezoekuren.
 • Heeft de patiënt geen sms met een code ontvangen, of was het niet mogelijk deze code aan zijn gekozen bezoeker door te sturen? Dan kan de bezoeker bij het eerste bezoek zich aan de kiosk (links van de toegangscontrole) aanmelden voor een eenmalige toegangscode. Aan de onthaalbalie kan dan een code voor de volgende bezoeken gevraagd worden.
 • Elke patiënt mag dagelijks 1 bezoeker (liefst steeds dezelfde) ontvangen. Op weekdagen is er bezoek toegelaten tussen 17 en 20 uur, tijdens het weekend tussen 14 en 17 uur.
 • Elke bezoeker ontsmet zijn handen.
 • Elke bezoeker draagt een mondmasker in het ziekenhuis.
 • Blijf met de bezoeker op uw kamer. Rondwandelen in of buiten het ziekenhuis is niet toegelaten.