+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Update corona 12/3

Voorlopig bevinden zich geen bevestigd positieve patiënten met het coronavirus (COVID-19) in het AZ Herentals. Er zijn nog een aantal testen lopende, maar daarvan zijn de resultaten nog niet bekend. Er werden ook geen bijkomende medewerkers positief getest. Het aantal positieve testen binnen het AZ Herentals blijft op 1 staan (medewerker geriatrie).

Tot nu toe bleken twee patiënten die zich op de dienst spoedgevallen hebben aangemeld, positief te zijn. Eén persoon zit thuis in quarantaine, de andere persoon werd naar het UZA overgebracht. Omdat het testen van mogelijk besmette personen in een afgescheiden zone van de dienst spoedgevallen gebeurt, is hier geen gevaar voor besmetting in de rest van het ziekenhuis.

Het AZ Herentals bereidt zich intussen voor om mogelijk positief besmette patiënten op te vangen. Hiervoor wordt een leegstaande afdeling ingericht.

De richtlijnen van de overheid over welke patiënten getest mogen worden zijn aangepast. Enkel wie koorts en problemen met de luchtwegen heeft waardoor een ziekenhuisopname nodig is en bij wie een vermoeden van het coronavirus (COVID-19) bestaat, zal nog getest worden. Het AZ Herentals zal deze richtlijn strikt toepassen.


Geriatrie in quarantaine
Afgelopen dinsdag is de dienst geriatrie preventief in quarantaine geplaatst. Momenteel verblijven daar 27 patiënten. Tot op heden is er onder hen geen besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Patiënten en medewerkers van de dienst worden van dichtbij opgevolgd om veranderingen in hun gezondheidssituatie snel te detecteren.
Patiënten die gezond zijn en naar huis kunnen, mogen gaan op voorwaarde dat ze thuis nog 14 dagen in isolatie blijven. Wie naar een woonzorgcentrum zou terugkeren, blijft tijdens de quarantaineperiode in het ziekenhuis.
Omdat fysiek bezoek niet toegelaten is, worden andere communicatiemiddelen ingezet om het contact met hun naasten te behouden. De dienst patiëntenbegeleiding biedt hen de nodige ondersteuning.Het AZ Herentals heeft de richtlijnen van de overheid steeds nauwgezet gevolgd. Dagelijks wordt er bekeken of de updates van de richtlijnen een bijsturing van de genomen maatregelen vragen.


12/03/2020