+

U bent hier

more

Voor patiënten

Uw patiëntendossier

Een ziekenhuis is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin medische, verpleegkundige en paramedische gegevens bewaard worden. Dit is noodzakelijk om u een optimale verzorging te kunnen garanderen en continuïteit tussen zorgverleners te kunnen garanderen.

Elektronisch patiëntendossier in AZ Herentals

Het AZ Herentals schakelt stapsgewijs over van een papieren naar een elektronisch patiëntendossier. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van KWS (Klinisch WerkStation) van Nexuzhealth dat oorspronkelijk door UZ Leuven ontwikkeld werd. Dit elektronische systeem wordt in meerdere ziekenhuizen gebruikt, zodat de uitwisseling van informatie tussen de ziekenhuizen en andere zorgverleners meer en meer mogelijk wordt. Dit betekent dat verslagen, opvolgnota’s en onderzoeksresultaten, die in een ander ziekenhuis van de KWS-groep opgemaakt werden, ook raadpleegbaar zijn in het AZ Herentals. Zo kan men zien welke stappen in uw behandelingsproces reeds gebeurd zijn en welke stappen nog niet. Op die manier kan men verder bouwen op resultaten die voorhanden zijn. Uiteraard betekent dit ook dat wanneer u voor uw zorg wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, men daar ook over deze informatie kan beschikken.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in uw patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van uw  verblijf, aan uw zorg te pas komen en dus een ‘therapeutische (of  zorg)relatie’ met u hebben. Deze zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Delen van uw gezondheidsgegevens

Uw patiëntendossier wordt in het AZ Herentals geconsulteerd en aangevuld door onze zorgverleners. Om uw gezondheidsgegevens te mogen delen met andere zorgverleners (zoals artsen in andere ziekenhuizen, uw huisarts of andere zorgverleners die een therapeutische (of zorg)relatie met u hebben) moet u uw toestemming geven. Bij de opname in het ziekenhuis heeft men u die toestemming gevraagd. U kunt ook beslissen om uw gegevens niet met andere zorgverleners te delen.

Heeft u hierover nog vragen dan kunt u hiervoor terecht bij de dienst opname of op de website www.patientconsent.be.

 

Inzage in uw dossier

Van het AZ Herentals

Als patiënt heeft u uiteraard de mogelijkheid om gevalideerde verslagen van raadplegingen, onderzoeken en ziekenhuisopnames in te kijken.

Als patiënt van het AZ Herentals kunt u deze documenten online raadplegen, teruggaand tot 1 februari 2018. Een digitale toegang tot uw dossier krijgt u via www.mynexuzhealth.be, waar u een login kunt aanmaken.

Heeft u verslaggeving nodig, daterend van voor 1 februari 2018, dan kan dit op papier afgedrukt worden. Deze verslaggeving is ter beschikking bij uw specialist in het ziekenhuis of bij uw huisarts. Ervaart u problemen met het verkrijgen van verslaggeving uit uw patiëntendossier, dan kan u contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis.

Als u een ambulant radiologisch onderzoek ondergaat, kunt u uw medische beelden online raadplegen. U krijgt u een code waarmee u online de beelden kunt bekijken en toegang tot deze beelden kunt geven aan andere zorgverleners dan uw geregistreerde doorverwijzer. Momenteel zijn radiologische beelden nog niet via het Nexuz-systeem consulteerbaar.

In een ander ziekenhuis

Bent u ook patiënt in een ander ziekenhuis dat tot het netwerk van KWS/Nexuzhealth behoort? Dan zult u via bovenstaande website ook die verslagen kunnen bekijken. Elk ziekenhuis kan een andere planning hanteren om verslagen online ter beschikking te stellen, dus het is mogelijk dat niet alles vanaf uw eerste aanmelding zichtbaar is. De leden van het netwerk van KWS/Nexuzhealth vindt u hier.

Zorg buiten het ziekenhuis

Uiteraard zijn er ook buiten het ziekenhuis nog medische documenten die over u gaan. De federale overheid heeft daarom het overkoepelende platform www.Mijngezondheid.be ontwikkeld. Via deze website krijgt u inzicht in de verschillende diensten die over medische informatie over u beschikken (zoals uw huisarts, het laboratorium dat uw bloedstaal onderzoekt, uw apotheker e.d.). Naargelang meer diensten en instellingen aan dit platform gekoppeld zijn, zal het dossier dat u kunt raadplegen vollediger worden. Het netwerk van Nexuz (waartoe AZ Herentals behoort) is ook verbonden met dit platform.

 

De volledige uitleg over de bescherming van persoonsgegevens vindt u hier.