+

U bent hier

more

Voor patiënten

Vooraf

De dag voor de opname

U kunt de (werk)dag voor de ingreep (tussen 13 en 17 uur) naar de dienst opname bellen om te horen wanneer u in het ziekenhuis moet zijn: t 014 24 61 16 of 014 24 61 44.

De dag van de opname

De dag van de opname moet u zich aanmelden bij de dienst opname op de 2e verdieping. Ook een familielid of kennis kan dit voor u doen. U wordt hier ingeschreven. U bevestigt uw kamerkeuze op de opnameverklaring en u krijgt een aantal documenten mee. Na de inschrijving gaat u naar de afdeling waar u zult verblijven. Daar overhandigt u de opnamedocumenten aan de verpleegkundige. Die vangt u op en informeert u over het verdere verblijf.
Als u omwille van een dringende reden een afspraak voor opname niet kunt nakomen, geef dit dan zo snel mogelijk telefonisch door aan de opnamedienst op het nummer 014 24 61 16.

Formaliteiten

Vergeet niet:

  • Als loontrekkende: binnen de twee werkdagen, te rekenen vanaf de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, een attest van arbeidsongeschiktheid te bezorgen aan uw werkgever en een tweede attest aan de arts van uw ziekenfonds.
  • Als zelfstandige: binnen de 14 dagen volgend op de aanvang van de arbeidsongeschiktheid - en indien nodig - een attest van arbeidsongeschiktheid te bezorgen aan uw ziekenfonds.
  • Als ambtenaar: de verplichte attesten, opgelegd door uw administratie, door de behandelende arts te laten invullen.
  • Als slachtoffer van een arbeidsongeval: uw werkgever te verwittigen.
  • Wanneer u recht heeft op uitkeringen wegens ziekte, moet u bij uw ziekenfonds aangifte doen.