+

U bent hier

more

Voor patiënten

Wat brengt u mee?

Voor de administratie

 • Identiteitskaart
 • Documenten van de verzekering, als het om een ongeval gaat
 • Naam en adres van de werkgever, naam en polisnummer van de verzekering, als het om een arbeidsongeval gaat
 • Eventueel een trouwboekje, als het om een bevalling gaat
 • Naam, adres en telefoonnummer van personen die wij tijdens uw verblijf eventueel kunnen bereiken
 • Het formulier dat moet worden ingevuld voor uw (bijkomende) hospitalisatieverzekering – het aangifteformulier voor arbeidsongeschiktheid (voor de arts van uw ziekenfonds)
 • Voor buitenlanders uit de EU-landen: formulier E111 of de Europese verzekeringskaart
 • Voor arbeidsongevallen van buitenlanders: formulier E123
 • Voor nacontrole en afgesproken verzorging: formulier E112

Zodra de administratie in het bezit is van de nodige gegevens, zal zij contact opnemen met uw ziekenfonds om de verschillende formaliteiten voor uw hospitalisatie te regelen. U heeft er dus alle belang bij de gevraagde documenten zo vlug mogelijk te bezorgen. De personen die u of uw familieleden om bijkomende administratieve inlichtingen vragen zijn gebonden door het beroepsgeheim. Discretie is dus verzekerd.

Voor de arts

 • Verwijsbrief van huisdokter of behandelende arts
 • Medische documenten (RX-opnamen, labo-uitslagen, medische verslagen)
 • Medicatie die u de laatste dagen innam (naam, dosis)
 • Bloedgroepkaart en/of vaccinatiekaart


Voor uw verblijf

 • Toiletgerief: washandjes, handdoeken, (vloeibare) zeep, kam, tandpasta en tandenborstel, scheergerief, zakdoeken en persoonlijk toiletgerief
 • Kledij: nachtkledij, kamerjas, ondergoed en pantoffels


Voor een verblijf op de kinderafdeling

 • Toiletgerief: handdoeken, washandjes, kam, tandenborstel en tandpasta, shampoo en eventuele verzorgingsproducten (zoals zalf)
 • Kledij: ondergoed, nachtkleding, pantoffels, dagkleding (zoals t-shirts)
 • Speelgoed: aangepast aan uw kind en aangepast aan het ziekenhuis. Dit is ook beschikbaar op de afdeling.


Wat brengt u beter niet mee: waardevolle voorwerpen en belangrijke geldbedragen
In de meeste patiëntenkamers beschikt u over een persoonlijke kluis. Als u toch bepaalde zaken van waarde wilt of moet meenemen, kunt u die afgeven op de inningsdienst (te bevragen aan het onthaal). U krijgt dan een ontvangstbewijs. De inningsdienst is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Het ziekenhuis kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor zaken die op de inningsdienst in bewaring werden gegeven.