+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Zorginspectie geeft AZ Herentals groen licht

Op 4 april werd het cardiale zorgtraject in het AZ Herentals aan een onaangekondigde inspectie onderworpen. De Zorginspectie gaf het AZ Herentals over de volledige lijn groen licht. Tegelijk voerden de auditeurs een hercontrole uit voor twee eerdere tekortkomingen binnen het internistische en chirurgische traject. Ook deze werden nu goed bevonden. Zo voldoet het AZ Herentals aan alle gevraagde kwaliteitseisen van de lopende zorgtrajecten.

Het cardiale zorgtraject werd op 4 april voor de eerste keer geïnspecteerd door Zorginspectie. De afdelingen waar er hartbewaking is en waar cardiale patiënten verblijven werden daarbij onder de loep genomen. De verwachte kwaliteitseisen gaan over bijvoorbeeld het medische en verpleegkundige personeel, de gebruikte toestellen, gestandaardiseerde zorg en de overdracht van informatie. Het AZ Herentals kreeg over de volledige lijn groen licht voor dit traject.

Omdat er bij een controle voor het internistisch en het chirurgische traject in september 2018 twee tekortkomingen genoteerd werden, voerden de auditeurs meteen ook een hercontrole van deze punten uit. Hieruit bleek dat alle patiënten op intensieve zorgen een identificatiebandje droegen en dat de afspraken met het artsenkorps over de medische permanentie van de spoedartsen bij de afwezigheid van de MUG sluitend zijn. Het auditteam concludeerde dus dat het AZ Herentals ook voor deze trajecten volledig conform de kwaliteitseisen werkt.

Met deze controle voldoet het AZ Herentals aan de alle gevraagde kwaliteitsnormen van de lopende zorgtrajecten. Wie de auditrapporten wil nalezen, kan hiervoor op deze pagina terecht of op de website van Zorginspectie.

Sinds 2013 hanteert Zorginspectie een nieuwe methodiek om de kwaliteit in ziekenhuizen te inspecteren. In samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid worden voor verschillende zorgtrajecten normenkaders opgesteld. Ziekenhuizen moeten aan deze normen voldoen en worden daarop geïnspecteerd. De audits verlopen onaangekondigd. Als een ziekenhuis niet in orde is met een bepaalde norm, dan volgt een onaangekondigde herinspectie.

16/04/2019