Chirurgisch dagcentrum

Chirurgisch dagcentrum (CDC)

In het chirurgisch dagcentrum komen patiënten terecht na een kleine ingreep. Deze patiënten mogen dezelfde dag weer naar huis.

De dienst

  • Ligging: blok K, 2de verdieping
  • Geopend van maandag tot vrijdag
  • Contact:
    • onthaal CDC: t 014 24 63 36 (voor algemene en praktische vragen, tussen 7 en 17 uur)
    • verpleegdesk CDC: t 014 24 63 10 (voor vragen van medische en verpleegkundige aard, tussen 7 en 19 uur)
    • opnamebalie: t 014 24 61 16 – t 014 24 61 44 (om het uur van opname te kennen, tussen 12 en 15 uur)
  • De afdelingsverantwoordelijken:
CDC gang

Het chirurgisch dagcentrum en de dienst opname bevinden zich op de tweede verdieping naast het operatiekwartier. Zo worden de loopafstanden beperkt.

Een daghospitaal is organisatorisch een zeer complexe afdeling. Dagelijks komen er veel patiënten langs, met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Elk type ingreep heeft daarbij zijn eigen voorbereiding en nazorg. Bij de vernieuwing van het chirurgisch dagcentrum is daarom veel aandacht besteed aan de organisatie van de patiëntenstromen.

In het chirurgisch dagcentrum zijn er verschillende types ingrepen, die gegroepeerd zijn volgens de ruimtes waar ze plaatsvinden. Zo zijn er kleinere ingrepen die onder lokale verdoving gebeuren, zoals cataractoperaties, epidurale infiltraties of tandverzorging. Hiervoor zijn twee MKA-lokalen en twee zalen voor kleine ingrepen voorzien. Deze patiënten mogen na de ingreep onmiddellijk naar huis of vertoeven nog even in een zetel.

Digitale operatiezaal

De ingrepen waarbij meer verdoving nodig is, vinden plaats in een operatiezaal. Specifiek voor het chirurgisch dagcentrum zijn er twee bijkomende operatiezalen gebouwd, waar zoveel mogelijk van deze ingrepen gebundeld worden. Deze patiënten blijven vanaf de opname tot het ontslag in het dagcentrum. Er zijn nog ingrepen die in een van de andere operatiezalen gebeuren. Deze patiënten worden naar het (grote) operatiekwartier gebracht en zullen daar ook op de recovery vertoeven voordat ze naar het dagcentrum terugkeren.

De patiënten die in een operatiezaal van het chirurgisch dagcentrum terechtkomen, zullen kennismaken met het ‘zwembadprincipe’. In de omkleedruimte plaatst de patiënt zijn kleding en bezittingen in een kastje dat op slot gaat. Dat kastje volgt de patiënt op zijn route door het dagcentrum en zal naast zijn bed of zetel staan wanneer hij uit de operatiezaal komt.

Meer weten?

Heb je een afspraak in het chirurgisch dagcentrum? Alle praktische informatie over je behandeling vind je via de knop rechts.