Ombudsdienst

De ombudsdienst is een bemiddelende dienst die neutraal en onafhankelijk is en gebonden is aan het beroepsgeheim. Bij de ombudsdienst kan je terecht met vragen over patiëntenrechten, met je goede en minder goede ervaringen met onze medewerkers en kan je een klacht over een situatie doorgeven.

Ben je tevreden? Ben je ontevreden? Vertel het ons.

Een ziekenhuis is een zeer complexe organisatie, waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn. Dagelijks zetten zij zich in om je opname aangenamer te maken. Ben je tevreden, vertel het hen. Dat motiveert hen om verder te doen.

Soms loopt het anders dan verwacht en heb je suggesties om het beter te doen. Vertel dat dan aan de arts, verpleegkundige of afdelingsverantwoordelijke.

Stap 1: Spreek de betrokken dienst/persoon rechtstreeks aan

 • over de medische zorg: je behandelende arts
 • over de verpleging: de hoofdverpleegkundige van je afdeling
 • over medische verslagen: medisch secretariaat (t 014 24 61 65/66)
 • over facturen: facturatiedienst (t 014 24 61 30)

Stap 2: Kan/wil je dit niet, stap dan naar de ombudsdienst

 • Het kantoor van de ombudsdienst bevindt zich op de benedenverdieping, links achter de onthaalbalie. De ombudspersoon is aanwezig tijdens de kantooruren.
 • Wil je een persoonlijk gesprek? Maak dan voor de zekerheid op voorhand een afspraak, via telefoon op het nummer t 014 24 64 93 of via mail naar ombudspersoon@azherentals.be.
 • Je kunt ook een online formulier invullen.
 • Voor schriftelijke contacten kan je volgend adres gebruiken: AZ Herentals, t.a.v. ombudsdienst, Nederrij 133, 2200 Herentals

Wat gebeurt er nadien met je klacht?

 • Je wordt gecontacteerd om het resultaat mee te delen.
 • De ombudsdienst bundelt de klachten in een anonieme rapportage.
 • De rapportage wordt met de directie van het ziekenhuis besproken.
 • Doel: lessen trekken uit deze rapportage en toekomstige klachten voorkomen.

Wat doet de ombudsdienst?

De ombudsdienst is een bemiddelende dienst die neutraal en onafhankelijk is en gebonden is aan het beroepsgeheim. De ombudsdienst spreekt zelf geen oordeel uit over wie gelijk heeft.

De ombudsdienst informeert over de wetgeving op de patiëntenrechten, luistert naar beide partijen en zoekt mee naar een oplossing. Dat bestaat voornamelijk uit het proberen om het vertrouwen te herstellen en de communicatie te bevorderen. Wanneer er geen oplossing bereikt wordt, zal de ombudsdienst informatie geven over mogelijke alternatieven.

De ombudsdienst registreert alle klachten en formuleert aanbevelingen naar de leidinggevenden en directie van het ziekenhuis om een herhaling van de klachten te voorkomen en de dienstverlening te verbeteren. Het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst ligt ter inzage aan het onthaal.

Wil je de ombudspersoon spreken? Maak een afspraak

Wil je een persoonlijk gesprek? Maak dan voor de zekerheid op voorhand een afspraak, via telefoon op het nummer t 014 24 64 93 of via mail naar ombudspersoon@azherentals.be.

Schriftelijk contact

AZ Herentals
t.a.v. ombudsdienst
Nederrij 133
2200 Herentals

Online contact

Je kunt een mail sturen naar ombudspersoon@azherentals.be of een vraag stellen via het online contactformulier.

Stel je vraag

Meer weten over patiëntenrechten?

Deze wet op de patiëntenrechten preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de zorgverleners en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.