Patiëntendossier

Mijn dossier

Een ziekenhuis is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin medische, verpleegkundige en paramedische gegevens bewaard worden. Dit is noodzakelijk om patiënten een optimale verzorging te kunnen garanderen en continuïteit tussen zorgverleners te kunnen garanderen.

Elektronisch patiëntendossier in AZ Herentals

Het AZ Herentals schakelt stapsgewijs over van een papieren naar een elektronisch patiëntendossier. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van KWS (Klinisch WerkStation) van nexuzhealth dat oorspronkelijk door UZ Leuven ontwikkeld werd. Dit elektronische systeem wordt in meerdere ziekenhuizen gebruikt, zodat de uitwisseling van informatie tussen de ziekenhuizen en andere zorgverleners meer en meer mogelijk wordt.

Dit betekent dat verslagen, opvolgnota’s en onderzoeksresultaten, die in een ander ziekenhuis van de KWS-groep opgemaakt werden, ook raadpleegbaar zijn in het AZ Herentals. Zo kan men zien welke stappen in je behandelingsproces reeds gebeurd zijn en welke stappen nog niet. Op die manier kan men verder bouwen op resultaten die voorhanden zijn. Uiteraard betekent dit ook dat wanneer je voor je zorg wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, men daar ook over deze informatie kan beschikken.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in je patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van je verblijf, aan jouw zorg te pas komen en dus een ‘therapeutische (of zorg)relatie’ met jou hebben. Deze zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

nexuzhealth

mynexuzhealth

Het AZ Herentals maakt gebruik van het platform nexuzhealth als elektronisch patiëntendossier. Als patiënt heb je uiteraard ook de mogelijkheid om je dossier online te bekijken, via de module mynexuzhealth. Via deze website of app kan je online je afspraken, verslagen en resultaten bekijken.

Ga meteen naar de loginpagina voor je patiëntendossier via mynexuzhealth. Werk je liever met een app? Ga naar je appstore en zoek daar naar ‘mynexuzhealth’.

Meer praktische informatie over je online patiëntendossier via mynexuzhealth vind je hier.

Delen van je gezondheidsgegevens

Je patiëntendossier wordt in het AZ Herentals geconsulteerd en aangevuld door onze zorgverleners. Om je gezondheidsgegevens te mogen delen met andere zorgverleners (zoals artsen in andere ziekenhuizen, je huisarts of andere zorgverleners die een therapeutische (of zorg)relatie met jou hebben) moet je je toestemming geven. Bij de opname in het ziekenhuis heeft men die toestemming gevraagd. Je kunt ook beslissen om je gegevens niet met andere zorgverleners te delen. Heb je over deze gegevensdeling nog vragen, dan kun je hiervoor terecht op de website www.patientconsent.be of bij de dienst opname (t 014 24 61 16 van 8 tot 17 uur). Heb je hier een vraag over, dan kan je die ook via dit formulier stellen.

Uitsluiten van zorgverleners

Het is mogelijk om specifieke zorgverleners de toegang tot je patiëntendossier te ontzeggen, wat men noemt het uitsluiten van zorgverleners. Meer informatie over deze uitsluiting vind je op deze website. Het formulier om via nexuzhealth (AZ Herentals) zorgmedewerkers uit te sluiten, kan je hier vinden.

Inzage in je dossier

Van het AZ Herentals

Als patiënt heb je uiteraard de mogelijkheid om gevalideerde verslagen van raadplegingen, onderzoeken en ziekenhuisopnames in te kijken. Als patiënt van het AZ Herentals kan je deze documenten online raadplegen, teruggaand tot 1 februari 2018. Een digitale toegang tot je dossier krijg je via www.mynexuzhealth.be, waar je een login kunt aanmaken.

Heb je verslaggeving nodig, daterend van voor 1 februari 2018, dan kan dit op papier afgedrukt worden. Deze verslaggeving is ter beschikking bij je specialist in het ziekenhuis of bij je huisarts. Ervaar je problemen met het verkrijgen van verslaggeving uit je patiëntendossier, dan kan je contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis. Ook wie inzage wil in het dossier van een overleden patiënt, moet hiervoor de ombudsdienst van het ziekenhuis contacteren. Meer informatie hierover vind je op de pagina over patiëntenrechten.

Voor alle vragen omtrent inzage of afschrift van een patiëntendossier kan je ook dit formulier invullen. Indien nodig, wordt de melding doorgestuurd naar de ombudsdienst voor verdere afhandeling.

In een ander ziekenhuis

Ben je ook patiënt in een ander ziekenhuis dat tot het netwerk van KWS/Nexuzhealth behoort? Dan zal je via je elektronisch dossier ook die verslagen kunnen bekijken. Elk ziekenhuis kan een andere planning hanteren om verslagen online ter beschikking te stellen, dus het is mogelijk dat niet alles vanaf de eerste aanmelding zichtbaar is.

Zorg buiten het ziekenhuis

Uiteraard zijn er ook buiten het ziekenhuis nog medische documenten die over jou gaan. De federale overheid heeft daarom het overkoepelende platform www.Mijngezondheid.be ontwikkeld. Via deze website krijg je inzicht in de verschillende diensten die over medische informatie over jou beschikken (zoals je huisarts, het laboratorium dat een bloedstaal onderzoekt, je apotheker e.d.). Naargelang meer diensten en instellingen aan dit platform gekoppeld zijn, zal het dossier dat je kunt raadplegen vollediger worden. Het netwerk van nexuzhealth (waartoe AZ Herentals behoort) is ook verbonden met dit platform.

 

De volledige uitleg over de bescherming van persoonsgegevens vind je hier.

Afschrift van je dossier

Als patiënt kan je een afschrift van je dossier vragen. Bezorg dan het formulier ‘verzoek tot inzage/afschrift van het patiëntendossier’ ingevuld aan de ombudsdienst.

Van het dossier van een overledene kan geen afschrift (= kopie) bekomen worden. Inzage in het patiëntendossier kan wel, maar onrechtstreeks. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de pagina van de patiëntenrechten bij ‘Inzage in het dossier’.

Ga naar mynexuzhealth

Het AZ Herentals maakt gebruik van het platform nexuzhealth als elektronisch patiëntendossier. Als patiënt heb je uiteraard ook de mogelijkheid om je dossier te bekijken, via de module mynexuzhealth.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik nakijken of ik openstaande afspraken in het ziekenhuis heb?
Kan ik een afspraak maken buiten de kantooruren of in het weekend?
Kan ik ook het patiëntendossier van mijn kind raadplegen?