Privacyreglement website

In het privacyreglement van de website worden de privacyvoorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan AZ Herentals toegelicht.

Eigendom

Deze website is eigendom van onderneming AZ St.-Elisabeth Herentals vzw met zetel te Nederrij 133, 2200 Herentals en ondernemingsnummer BE 0821 734 213. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart men zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites van AZ Herentals, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AZ Herentals of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy

Conform de privacywetgeving (wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) verbindt AZ Herentals zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden. De gebruiker beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Het gebruik van ’cookies’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat AZ Herentals zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites

AZ Herentals is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop AZ Herentals door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van die van AZ Herentals. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.