+

U bent hier

more

Onze diensten

Anatomo-pathologie

Voorstelling

Het laboratorium voor pathologische anatomie van het AZ Herentals verricht histopathologische en cytopathologische onderzoeken van overwegend binnen het AZ Herentals weggenomen weefsel- of celmateriaal. Daarnaast worden ook moleculair biologische testen op menselijk genetisch materiaal uitgevoerd. Het te onderzoeken materiaal komt van ambulante en gehospitaliseerde patiënten, hoofdzakelijk via de diverse consultaties en de operatiekwartieren. Het laboratorium verwerkt ook materiaal van externe consultaties. Het weefsel- en celmateriaal is vooral van diagnostische aard.


Kwaliteitssysteem

Om onze dienstverlening te optimaliseren, werd een samenhangend kwaliteitssysteem ingevoerd. Het kwaliteitssysteem werd vastgelegd in een kwaliteitshandboek en de hiermee samenhangende procedures en werkvoorschriften. Het kwaliteitssysteem is van toepassing op de ganse dienst en wordt continue onderhouden en verbeterd. Wij proberen zo steeds te voldoen aan de ISO15189:2012 norm en de praktijkrichtlijn voor pathologische laboratoria.

Het labo Anatomo-pathologie AZ Herentals heeft de BELAC-accreditatie* verworven op basis van de ISO15189:2012 norm voor de volgende analyses: BELAC

 • Detectie van BRAF genmutatie in melanoom en colorectaal carcinoom;
 • Detectie van KRAS genmutatie in colorectaal carcinoom.
 • Detectie van N-RAS/BRAF genmutatie in colorectaal carcinoom.
 • Detectie van HPV in dunnelaagcytologie medium

* Het certificaat en de bijhorende informatie zijn terug te vinden op de website: https://economie.fgov.be/en/belac

Het labo Anatomo-pathologie is door Sciensano erkend voor het uitvoeren van volgende verstrekkingen (erkenningsnummer 13961):

 • Histologische onderzoeken
 • Cytologische onderzoeken
  • Gynaecologische cytologie – dunne laag
  • Niet-gynaecologische cytologie
 • Immunohistochemie
 • Klinische autopsie
 • Detectie van BRAF genmutatie in melanoom en colorectaal carcinoom;
 • Detectie van KRAS genmutatie in colorectaal carcinoom.
 • Detectie van N-RAS/BRAF genmutatie in colorectaal carcinoom.
 • Detectie van HPV in dunnelaagcytologie medium

Klachten

Voor klachten kunt u steeds terecht bij de ombudsdienst

 

Technieken

Om de pathologisch-anatomische onderzoeken te kunnen uitvoeren, wordt in het laboratorium gebruikgemaakt van een groot aantal technieken waaronder histochemische, cytochemische, immuunhisto- en immuuncytochemische technieken en Real-Time PCR gebaseerde technieken.


Richtlijnen voor het aanvragen van pathologisch-anatomische analyses

Studies hebben aangetoond dat een groot deel van de fouten die gebeuren in laboratoria voor pathologisch-anatomisch onderzoek, gerelateerd zijn aan de pre-analytische fase (alle handelingen met het monster die zich afspelen voor de uitvoering van de histologische of cytologische analyse). Zo is het belang van de fixatie en de keuze van het fixatief reeds uitvoerig beschreven voor de gevoeligheid en accuraatheid van bepaalde analyses, zoals de immuunhistochemische expressiebepaling van de oestrogeenreceptor of het HER2 eiwit in borstbiopsies en de moleculaire analyses. Verder is een correcte identificatie van de patiënt en het monster van het grootste belang. Andere kritische elementen in de pre-analytische fase zijn transport (bijv. monsterverlies, laattijdige afgifte van een monster of op een verkeerde locatie, verkeerde temperatuur) en correcte en volledige klinische informatie (wat de doorlooptijden nadelig kan beïnvloeden).

Het voorkomen van fouten in de pre-analytische fase is een belangrijk streefdoel van het laboratorium. Daarom werd door het laboratorium een gids voor aanvragers opgesteld, die voorschrijvende huisartsen en geneesheer-specialisten moet helpen bij het correct aanvragen van pathologieonderzoek. De gids geeft richtlijnen voor interne en externe aanvragen en geeft ook richtlijnen in detail per soort analyse en per weefseltype. De acceptatiecriteria van monsters en aanvragen worden ook duidelijk weergegeven.

Klachten over de dienstverlening van het laboratorium kunnen gericht worden aan het diensthoofd of de kwaliteitscoördinator en zullen onderzocht en afgehandeld worden volgens de interne procedure(s).

Mogen wij u vriendelijk vragen de nodige aandacht te besteden aan de richtlijnen, vermeld in deze gids. Indien u suggesties of opmerkingen hebt, dan horen wij die graag.

 

Documenten

Wij stellen enkele documenten beschikbaar via onze webshare onder andere:


Het team

Diensthoofd

Dr. Leen Van Leuven

Anatoom-pathologen

Dr. Leen Van Leuven

Dr. Katia Somers

KwaliteitscoördinatorAnnelies Maes
LaborantenCarine Boonen
Chris Van Assche
Annelies Maes
Sonja Devries
Administratief medewerker
Chantal Helsen

 

Bereikbaarheid en contactgegevens dienst

Secretariaat labo anatomo-pathologie - 1e verdieping

Patholoog van dienst

Kwaliteitscoördinator