Biodexmeting van de schouder

Op onze ambulante locomotorische revalidatie, begrijpen we het belang van een nauwkeurige diagnose met daaropvolgend een effectieve behandeling voor uw schouder. Biodexmetingen maken gebruik van een gespecialiseerd apparaat om de spierkracht en -functionaliteit te evalueren.  Door middel van deze metingen kunnen onze therapeuten gedetailleerde informatie verkrijgen over de kracht van uw endorotatoren en exorotatoren en zo de stabiliteit van uw schouder evalueren. Hiermee zal er dan een gepersonaliseerd revalidatieprogramma ontworpen worden. 

Voordelen van Biodexmetingen: 

  • Gerichte Diagnose: Helpt bij het nauwkeurig identificeren van de specifieke gebieden die aandacht nodig hebben. 
  • Gepersonaliseerde Behandelplannen: Maakt het mogelijk om een op maat gemaakt revalidatieprogramma op te stellen dat aansluit bij uw unieke behoeften. 
  • Monitoring van Vooruitgang: Regelmatige metingen stellen ons in staat om uw herstel te monitoren en aanpassingen te maken waar nodig.