Private: Fysische geneeskunde

Echogeleide infiltratie

Door middel van een echogeleide infiltratie kan een inspuiting zeer precies worden toegediend onder echografische controle.