Ethiek en deontologie

betreffende het gebruik, opslag en bewaren van weefsels

Lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat overblijft na een onderzoek of een behandeling kan in het laboratorium van het ziekenhuis worden aangewend voor kwaliteitsverbeterende projecten zoals het ijken van toestellen.

Het gebruik en de bewaring van dat materiaal gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan het labo of de medisch directeur. Klinisch betekenisvolle informatie die uit het onderzoek op lichaamsmateriaal bekomen zou worden, wordt onder bepaalde voorwaarden door het laboratorium meegedeeld aan behandelend arts.

Heeft de patiënt of vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal, dan meldt hij/zij dit zo snel mogelijk aan het labo of de medisch directeur. Er is een formulier beschikbaar aan het onthaal van het ziekenhuis of hier te downloaden. Dit formulier kan vervolgens via mail (klinischlabo@azturnhout.be), via post ( AZH tav.Klinisch labo – Nederrij 133 – 2200 Herentals ) of via afgifte op het labo overhandigd worden aan het Klinisch labo. De patiënt kan steeds de beslissing ongedaan maken, waardoor enkel lichaamsmateriaal dat wordt verzameld na het intrekken van de weigering zal worden bewaard en gebruikt.

Daarnaast kan het gebeuren dat in het kader van klinische studies, specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor behandeling. In dat geval zal steeds vooraf expliciet om schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen en dit staat volledig los van het aanwenden van restmateriaal.