Als je geen begeleider nodig hebt, dan kom je als patiënt best alleen naar een afspraak in het ziekenhuis. Zo vermijden we drukte in de gangen, liften en wachtzalen.

Wie een begeleider nodig heeft, mag 1 begeleider meebrengen naar het ziekenhuis.

Het is mogelijk dat het aantal begeleiders beperkt of verboden wordt, zoals tijdens de coronacrisis gebeurd is. Ook dan zijn er uitzonderingen voorzien voor bijvoorbeeld oudere mensen of personen die niet zelfstandig naar een afspraak kunnen gaan.

De meest actuele informatie over de richtlijnen voor begeleiders vind je op de pagina ‘Richtlijnen voor begeleiders‘.