Checklist veilige heelkunde

In het operatiekwartier wordt een checklist gebruikt om operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen. Concreet betekent het dat er op vaste momenten in het proces een time-out wordt gehouden om een controlelijst te overlopen.

Wanneer een patiënt het operatiekwartier binnenkomt, overloopt de (hoofd)verpleegkundige de identiteitsgegevens en een preoperatieve checklist. Als daar onzekerheden opduiken, dan wordt de behandelende chirurg verwittigd om de zaak uit te klaren. Pas als alle details in orde zijn, wordt de patiënt naar de operatiezaal gebracht. Het team van anesthesist, chirurg en verpleegkundigen overloopt opnieuw een lijst met controlepunten. Wanneer alle punten in orde zijn, mag de operatie starten. Voordat de incisie gesloten wordt, gebeurt een controle van de materialen, zoals het aantal naalden en compressen. Na de operatie volgt een standaard evaluatie.

Resultaten 2022

AZ Herentals gebruikt sinds enkele jaren de checklist veilige heelkunde. Om de checklist invulling te geven werd de WHO richtlijn gebruikt. De checklist bestaat uit 23 items die systematisch gecontroleerd worden door verschillende zorgverleners en dit op 3 momenten. Tijdens de meetperiode werden er willekeurig 100 dossiers gecontroleerd op de aanwezigheid van de checklist veilige heelkunde. In elk dossier was er een checklist aanwezig. Van de 100 checklists die gecontroleerd werden, waren er 84 volledig ingevuld. 13 checklist werden onvolledig ingevuld en 3 checklist werden niet ingevuld. Dit geeft een totaalscore van 93,6%.

Het AZ Herentals blijft zich verder inzetten om het gebruik van de checklist op te volgen. Via diverse initiatieven worden zorgverleners gesensibiliseerd over het belang van de checklist. Studies tonen aan dat de checklist het aantal potentieel vermijdbare fouten doet dalen. Het AZ Herentals heeft de lijsten aangepast zodat deze gebruiksvriendelijker zijn. Door actieve opvolging trachten we deze stijgende trend verder te zetten binnen AZ Herentals.