Handen wassen
Kwaliteit en veiligheid

Ziekenhuishygiëne

De dienst ziekenhuishygiëne ziet erop toe dat alle maatregelen genomen worden om te vermijden dat patiënten infecties oplopen in het ziekenhuis of dat infecties doorgegeven worden.

De voornaamste doelstelling van de dienst ziekenhuishygiëne is het voorkomen en controleren van nosocomiale infecties. Dit zijn infecties opgelopen in het ziekenhuis, meer dan 48 uur na opname. Hiervoor is er een beleid uitgewerkt met voorzorgsmaatregelen (o.a. het toepassen van een goede handhygiëne) en isolatie van patiënten (indien nodig verzorging in een eenpersoonskamer, dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door de ziekenhuismedewerker zoals een gele schort of een mond-neusmasker). Verder wordt er toezicht gehouden op hygiëneaspecten bij allerlei ziekenhuisactiviteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verpleegkundige-ziekenhuishygiëniste: t 014 24 63 03.

Voor meer informatie over handhygiëne kunt u ook terecht op de website: www.ubentingoedehanden.be.