Afbraak panden hero

Afbraak panden Nederrij

De komende tijd worden de woningen aan Nederrij 117, 119 en 121 (waaronder de voormalige verfwinkel van Verpoorten) gesloopt. De voorbereidingen hiervoor zijn intussen begonnen. Na de sloop wordt het terrein gelijk gemaakt in afwachting van de verdere ontwikkeling.

Op het terrein komt een extra vleugel voor het ziekenhuis, inclusief een geïntegreerde huisartsenwachtpost. De plannen hiervoor worden momenteel gefinaliseerd.