HETU

AZ Herentals en AZ Turnhout onderzoeken intensievere samenwerking

AZ Herentals en AZ Turnhout hebben een protocolakkoord laten goedkeuren door alle bevoegde organen in beide ziekenhuis. Omdat we tevreden zijn over onze gezamenlijke projecten kiezen we ervoor om te onderzoeken op welke manieren we onze samenwerking nog verder kunnen intensifiëren.

AZ Herentals werkt al enkele jaren samen met de ziekenhuizen van Geel, Turnhout en Mol in het Ziekenhuisnetwerk Kempen. Samen spraken we de ambitie uit om op termijn nog nauwer samen te gaan werken in een koepelstructuur met één bestuur.

Alle ziekenhuisnetwerken die verdere stappen willen zetten, komen tot de vaststelling dat de evolutie van verschillende bestuursorganen naar één bestuur zeer complex is. Daarom besloten we om eerst een tussenstap te nemen: we bekijken de komende jaren hoe we in een eerste fase onze goedlopende samenwerking met AZ Turnhout kunnen integreren tot een nieuwe ziekenhuisvereniging met een gemeenschappelijke raad van bestuur.

De ziekenhuizen van Geel en Mol maken samen dezelfde oefening. Al is er bij hen het grote verschil dat zij op lange termijn zullen gaan samenwerken op één ziekenhuiscampus, terwijl de ziekenhuiscampussen van AZ Herentals en AZ Turnhout beide zullen blijven bestaan.

HETU

AZ Herentals (HE) en AZ Turnhout (TU) werken al jaren op verschillende vlakken goed samen. Omdat we tevreden zijn over onze gezamenlijke projecten kiezen we ervoor om te onderzoeken op welke manieren we onze samenwerking nog verder kunnen intensifiëren. Hiervoor hebben we een protocolakkoord opgesteld en recent laten goedkeuren door alle bevoegde organen in beide ziekenhuizen.

In dit akkoord spreken we af dat we in 2024 en 2025 verder onderzoeken hoe we nog nauwer kunnen gaan samenwerken. Samen zullen we ook bekijken hoe we een bestuurlijke integratie kunnen doen tussen beide ziekenhuizen. Onder een bestuurlijke integratie verstaan we een eenheid van visie, beleid en vermogen met nog maar één raad van bestuur voor beide ziekenhuizen. Streefdatum voor deze bestuurlijke integratie is 1 januari 2026.

Volgende stappen

Als we tot een integratie van beide ziekenhuizen komen in 2026, kunnen we hierna samen het zorgaanbod in onze regio (Herentals-Turnhout) optimaliseren.

In een volgende stap kan HETU dan verder integreren met het fusieziekenhuis Geel/Mol om dan over vele jaren één bestuurlijke entiteit te hebben voor ons Ziekenhuisnetwerk Kempen.