Fietsenstalling medewerkers hero

AZ Herentals krijgt 35% van de medewerkers op de fiets

Meer dan de helft van de medewerkers van het AZ Herentals fietst in de zomermaanden naar het werk. Globaal is de fiets bij 35% van de medewerkers het voornaamste vervoermiddel en dat aandeel is de afgelopen jaren met 15% gestegen. ‘We blijven als ziekenhuis inzetten op een actief fietsbeleid, want we kunnen nog beter!’

Het AZ Herentals promoot al jarenlang het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. ‘Medewerkers ontvangen bij ons de maximale vrijgestelde fietsvergoeding’, aldus Wim Gys, HR-directeur van het AZ Herentals. ‘Sinds 2017 hebben we, mede door een subsidiedossier bij het Pendelfonds, geïnvesteerd in een goede infrastructuur, zoals een overdekte en bewaakte fietsenstalling, douches en een droogkast voor natte fietskleding, én hebben we twee jaar een puntensysteem gehad waarmee medewerkers konden sparen voor leuke fietsspullen. Daardoor heeft de fiets aan terrein gewonnen als voornaamste vervoermiddel bij onze medewerkers en is het aandeel van 20% naar 35% gegaan, ten koste van de auto. We merken dat ook onze artsen steeds vaker op de fiets overstappen.’

Toch wil het AZ Herentals nog beter doen en een actief fietsbeleid blijven voeren. ‘We zien in de data dat medewerkers die verder dan 10 km van het ziekenhuis wonen minder met de fiets komen. Uit een recente bevraging geeft een groot deel van hen aan dat fietsleasing hen over de streep zou kunnen trekken om toch de fiets te nemen. Jammer genoeg is het in ons paritair comité 330 niet mogelijk om de klassieke formule van fietsleasing aan te bieden. Nationaal moet er met de vakbonden een akkoord worden gevonden, want momenteel wordt een groot deel van de zorgsector de mogelijkheid ontnomen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken’, aldus Liesbeth Plingers, facilitair directeur. ‘Meer collega’s op de fiets krijgen, is voor ons ook een noodzaak. Door de groei van het ziekenhuis neemt het aantal medewerkers en artsen toe, maar we kunnen geen bijkomende parkeerplaatsen voorzien, eerder integendeel.’

Tijdens deze week van de mobiliteit spreekt het dan ook voor zich dat het AZ Herentals fietsende medewerkers in de bloemetjes zet. ‘Zo kunnen medewerkers en artsen op donderdagochtend aanschuiven voor een gratis ontbijt wanneer ze niet met de auto naar het werk komen’, aldus Liesbeth Plingers. ‘Dit jaar zijn er bijna 200 personen ingeschreven. Verder verdelen we vanaf dan nieuwe fluohesjes. Zo’n 300 medewerkers en artsen hebben er eentje besteld om ook in het najaar en de winter zichtbaar te blijven in het verkeer.’