Zonnepanelen

AZ Herentals laat CO2-voetafdruk berekenen

Het AZ Herentals heeft een CO2-voetafdruk van 19.604 ton per jaar. Dat blijkt uit de CO2-analyse die het ziekenhuis als eerste in Vlaanderen heeft laten uitvoeren.

Het AZ Herentals besteedt al jaren aandacht aan duurzaamheid en wilde daarom weten wat zijn CO2-voetafdruk zou zijn. Die geeft weer hoeveel broeikassen er in de atmosfeer worden uitgestoten door de activiteiten van een bepaald bedrijf (of sector). Uit de analyse die in samenwerking met Futureproofed is uitgevoerd, blijkt dat het ziekenhuis jaarlijks 19.604 ton CO2 uitstoot. Dat is het equivalent van ongeveer 1000 gezinnen.

Het AZ Herentals investeert al langer in duurzame oplossingen, onder meer door zonnepanelen, een koude-warmteopslag of het promoten van de fiets bij medewerkers. Het gebruik van elektriciteit door hernieuwbare bronnen leverde in 2021 zo een ‘winst’ van bijna 1000 ton op.

Uit de analyse blijkt dat het ziekenhuis zelf minder dan 5% directe emissies produceert, rechtstreeks gelinkt aan activiteiten waar het ziekenhuis controle over heeft. Dat gaat dan hoofdzakelijk om het verbruik van aardgas voor de verwarming van de gebouwen.

Dat wil wel zeggen dat de indirecte emissies zo’n 95% bedragen, uitstoot die gepaard gaat met (de productie van) producten en materialen, de verwerking van afval, het transport, catering, waterverbruik en het woon-werkverkeer van medewerkers. 76% daarvan komt van de productie van medicatie, farmaceutica en inhalatieanesthetica, 12% van de aankoop van medische apparatuur, klein medisch materiaal en niet-medisch materiaal. Als het AZ Herentals zijn CO2-voetafdruk verder wil verkleinen, zal het vooral moeten samenwerken met elk van deze (logistieke) partners.

Het AZ Herentals wil zich profileren als een van de duurzame koplopers in de zorgsector. Er zijn in het verleden al acties genomen die nu een positieve impact hebben, denk maar aan de overstap naar groene elektriciteit. Ook in de toekomst wil het zich blijven inzetten om emissies verder te reduceren en te werken aan een duurzame samenleving. Op deze manier draagt het ziekenhuis zorg voor zijn patiënten en medewerkers, ook buiten de muren van ons ziekenhuis.

21/06/2022