AZ Herentals ontvangt opnieuw internationaal kwaliteitslabel

AZ Herentals ontvangt opnieuw internationaal kwaliteitslabel

Het AZ Herentals voldoet aan de internationale standaarden voor de kwaliteit van zorg en krijgt daarvoor een verlenging van het kwaliteitslabel van Qualicor Europe. In november 2022 bezochten de auditoren van deze internationale accreditatie-instelling het ziekenhuis van Herentals. Zij werden er ontvangen door enthousiaste medewerkers die trots zijn op hun werk en gaven onder meer als compliment dat het ziekenhuis rust uitstraalt door de organisatie van de patiëntenstromen.

Het AZ Herentals heeft een verlenging van het kwaliteitslabel van Qualicor Europe gekregen met uitmuntende cijfers (zie hieronder). Daarmee bewijst het ziekenhuis dat het aan de internationale kwaliteitsnormen voor de zorg voldoet.

De auditoren van Qualicor Europe zijn van 22 tot 24 november 2022 in het AZ Herentals geweest om het reilen en zeilen in het ziekenhuis te volgen en de normen te controleren en te dubbelchecken. De auditoren gaven aan zich onmiddellijk zeer welkom gevoeld te hebben in een zeer open sfeer. Het mooi ingerichte ziekenhuis straalt volgens hen rust uit door de organisatie van de patiënten- en bezoekersstromen. De auditoren hebben enthousiaste medewerkers ontmoet die fier zijn op hun organisatie en hun werk. Verder geven ze in hun rapport ook een pluim voor de creativiteit die het ziekenhuis aan de dag legt.

Uiteraard is het AZ Herentals in de wolken met dit resultaat. Rudy Van Ballaer, algemeen directeur: ‘Dat we kwaliteit van zorg bieden was voor ons – na twee coronajaren waarin alle medewerkers en artsen het beste van zichzelf hebben gegeven – geen verrassing. Maar uiteraard doet het deugd om dat bevestigd te zien met een mooi rapport. Sinds we in 2018 een eerste keer het kwaliteitslabel kregen, zijn we blijven werken aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. En dat zullen we ook nu blijven doen.’

Dat de medewerkers en artsen expliciet een compliment voor hun enthousiasme krijgen van de auditoren is volgens de directeur van het AZ Herentals terecht. Rudy Van Ballaer: ‘Het behalen van een kwaliteitslabel is teamwork. Artsen, verpleeg- en zorgkundigen, maar ook alle medewerkers van de medisch-technische en ondersteunende diensten zijn allen nodig om dit kwaliteitsverhaal mogelijk te maken. In een ziekenhuis werken is niet altijd gemakkelijk, maar we proberen ook in moeilijke omstandigheden een omgeving te creëren waar medewerkers graag werken. Het is mooi te ervaren dat ze enthousiast blijven over hun werk en dat ook uitstralen naar anderen.’

 

Standaard audit Resultaat Eis
Hoeveel procent van de nalevingstesten van alle VIR’s is behaald? 98% 95%
Is per normenset aan het vereiste aandeel gouden criteria met hoge prioriteit (criteria met uitroeptekens) voldaan? ja 90% per normenset
Aan hoeveel procent van alle gouden criteria over alle relevante normensets voldoet de instelling? 99% 81%
Aan hoeveel procent van alle noodzakelijke criteria voor veilige zorg op niveau platina en diamant over alle relevante normensets voldoet de instelling? 100% 81%