To Walk Again

Baanbrekend onderzoek naar nieuwe revalidatieaanpak voor patiënten na beroerte en dwarslaesie

Het RIZIV reserveert een budget van 1,2 miljoen euro voor het AZ Herentals om, in samenwerking met KU Leuven, via een onderzoek de langetermijneffecten van hoogtechnologische revalidatie bij patiënten met een verlamming aan te tonen. Het ziekenhuis voert deze studie uit op initiatief van To Walk Again. Gedurende een periode van 3 jaar zullen 100 patiënten met een verlamming opgevolgd worden tijdens een post-revalidatieprogramma. Indien de resultaten gunstig zijn, behoort een terugbetaling van een dergelijke behandeling door het RIZIV in de toekomst tot de mogelijkheden.

Wie door een beroerte of dwarslaesie (verlamming door een onderbreking van het ruggenmerg) verlamd is, kan sinds 2017 terecht in het Revalution Center van To Walk Again in Herentals voor voortgezette revalidatie. Via hoogtechnologische apparatuur kunnen mensen met een verlamming er na hun revalidatie blijven bewegen. ‘En dat is belangrijk’, zegt dr. Toon Claes, voorzitter van To Walk Again en knie- en sportchirurg in het AZ Herentals.

‘Veel van deze patiënten met blijvende beperkingen dreigen in de chronische fase een deel van hun functionaliteiten te verliezen. Deze mensen moeten alle kansen krijgen om te blijven bewegen en zich lichamelijk en geestelijk te ontplooien. Tot op heden is hun revalidatie beperkt in de tijd. Daarom bood To Walk Again hen een voortgezette revalidatie, die we post-revalidatie noemen. Maar daarvoor bestaat vandaag geen terugbetaling. Met deze studie willen we de impact van de post-revalidatie op het leven van de revalidanten wetenschappelijk aantonen. Het doel van To Walk Again is om patiënten met een ernstige verlamming maximaal kansen te geven op een volwaardig leven en hun zelfredzaamheid te verhogen. De nieuwe technologieën scheppen daartoe veel mogelijkheden die we niemand mogen ontnemen.’

Sarah De Bie en Wout van Aert zijn eveneens enthousiast. ‘Als peter en meter van To Walk Again zijn we trots en zeer blij dat met deze studie jarenlange inspanningen een beloning krijgen. Samen met de revalidanten kijken we dan ook heel hoopvol uit naar de toekomst.’

Hoop op terugbetaling door RIZIV

AZ Herentals, KU Leuven en To Walk Again dienden samen een aanvraag voor een onderzoek in bij het RIZIV om de impact van intensieve therapie en het gebruik van hoogtechnologie aan te kunnen tonen. Het RIZIV keurde de financiering van het onderzoek goed op basis van de ervaringen met post-revalidatie van To Walk Again. Het trekt hiervoor een bedrag uit van 1,2 miljoen euro voor 3 jaar. Indien dit onderzoek de beoogde resultaten behaalt, zou een terugbetaling van post-revalidatie met robotica door het RIZIV voor het eerst mogelijk kunnen worden in België. Hierdoor zullen mensen met een verlamming blijvend kunnen revalideren, minder complicaties vertonen en stappen vooruit in plaats van achteruit zetten.

‘Wij zijn verheugd dat we de nodige middelen hebben gekregen om deze studie uit te voeren. Dit biedt toekomstperspectief aan mensen met een verlamming’, zegt Rudy Van Ballaer, algemeen directeur van het AZ Herentals. ‘Na de zomer van 2022 integreerden we het Revalution Center van To Walk Again in de dagelijkse werking van het ziekenhuis. Dat was een belangrijke stap in de verdere uitbouw van onze ambulante revalidatie, een van onze speerpunten. Met dit pilootproject gaan we nog een stap verder. 100 patiënten met een dwarslaesie of beroerte krijgen met dit onderzoek de kans om een intensief post-revalidatieprogramma te volgen. Dit programma maakt de dagelijkse inzet van hoogtechnologische apparatuur zoals stap- en armrobots in combinatie met aangepaste fitness, individuele training en kinesitherapie door experten in hun domein mogelijk.’

Combinatie van therapie en technologie

De combinatie van therapie en hoogtechnologie is een belangrijk aspect. Hoogtechnologie levert oefening aan een hoge intensiteit, waardoor meer vooruitgang mogelijk zou zijn. Naast technologie is (reguliere) therapie vereist om de omschakeling te maken van vooruitgang in beweging naar verbetering in functionaliteit.

KU Leuven, in samenwerking met VUB, zal het uitgebreide onderzoek voeren in AZ Herentals. ‘De primaire doelstelling van het onderzoek is de patiënt een duidelijke en klinisch belangrijke vooruitgang te laten maken na een intensieve revalidatie. Door de combinatie van revalidatie met hoogtechnologische therapie kunnen we de patiënt ook handvaten geven om in het dagelijkse leven problemen zelf aan te kunnen pakken. De secundaire doelstelling omvat het evalueren van het behoud op lange termijn, alsook een gezondheidseconomische analyse, waarvoor we kunnen steunen op de expertise van mijn collega Koen Putman (VUB)’, legt prof. Geert Verheyden van KU Leuven uit.

 

Deze studie volgt 100 CVA- of dwarslaesie-patiënten tijdens een intensief en volwaardig revalidatieprogramma. Wie interesse heeft in dit onderzoek, kan voor meer informatie vrijblijvend contact opnemen met To Walk Again via info@towalkagain.be.