Care2Adapt campagnebeeld

Care2Adapt

Care2Adapt 2021-2022 is afgelopen. We blikken graag terug op dit innovatietraject dat tot stand kwam met de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland.

AZ Herentals was het afgelopen jaar een van de partners van Care2Adapt. Dit is een Vlaams-Nederlands opleidingsprogramma waarin medewerkers uit welzijns- en zorgorganisaties die binnen hun organisatie een brugfunctie vervullen tussen innovatie en de werkvloer gecoacht, begeleid en ondersteund worden. Voor ons ziekenhuis was Kirsten Verwimp een van de organisatoren, Lieselotte Spreeuwers en Jente Heylen namen deel.

Care2Adapt koffiemok

 

Tijdens de opleidingsdagen leerden de (in totaal 35) deelnemers hoe ze aan de slag kunnen gaan met het opzetten van innovatieprojecten en de implementatie daarvan binnen hun eigen zorgorganisatie. De inspiratiebezoeken in Vlaanderen en Nederland gaven dan weer inspiratie voor mogelijke innovatieprojecten. Lieselotte Spreeuwers: ‘Je leert veel van andere zorginstellingen. Zo hebben we onder andere mooie fixatiearme technieken gezien en slim incontinentiemateriaal. Je leert om problemen op te lossen op een innovatieve manier. Door te sparren met de andere deelnemers uit verschillende delen van onze zorgsector kom je tot nieuwe inzichten. De intervisiemomenten en groepsopdrachten vond ik echt een meerwaarde!’ Jente Heylen: ‘Ook zie je dat er toch verschillen zijn tussen Vlaanderen en Nederland. In Nederland is er veel meer aandacht voor innovatie waarbij er meer middelen worden vrijgemaakt, zowel budget als medewerkers. Innovatie is er geïntegreerd in de dagelijkse werking. Zo ver zijn we in Vlaanderen nog niet.’

‘In AZ Herentals willen we blijven inzetten op innovatie en het intern innovatiebeleid verder uitrollen’, aldus Kirsten Verwimp. ‘In dit beleid nemen we Lieselotte en Jente mee als ervaringsdeskundigen en zien we echt een meerwaarde in het verkennen, begeleiden en implementeren van innovaties binnen het ziekenhuis. We streven er ook naar om alle medewerkers en patiënten mee te nemen in het aanbrengen van innovatie. Dit hopen we in het voorjaar 2023 uit te rollen. Een stuurgroep innovatie heeft innovatiepijlers opgemaakt die passen in het beleid en missie/visie van het ziekenhuis. Elke aanvraag tot innovatie of elk idee tot innovatie wordt tegenover de opgemaakte pijlers gezet.’

Care2Adapt

Dit opleidingstraject kon tot stand komen door financiering van Interreg Vlaanderen-Nederland en samenwerkingen met Bravis ziekenhuis, tanteLouise, Thomas More Research en AZ Herentals. Ook de Provincie Antwerpen en Provincie Noord-Brabant hebben dit mogelijk gemaakt.