AZ Herentals vooraanzicht

Datalek in AZ Herentals

Het AZ Herentals heeft te maken gehad met een cyberincident, waarbij een onbekende entiteit er in geslaagd is om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot een aantal interne documenten van het ziekenhuis. De werking van het ziekenhuis kwam hierdoor nooit in gevaar.

Het AZ Herentals heeft de melding van een onbekende groep gekregen dat men zich ongeautoriseerd toegang heeft verschaft tot een aantal interne documenten. Hierop heeft het AZ Herentals alle nodige stappen gezet om dit datalek aan te pakken. De bevoegde instanties, zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de cyberunit van de federale politie, zijn op de hoogte gebracht. Ook zijn er externe cyberexperts ingeroepen om de eigen IT-dienst te ondersteunen, het lek te zoeken en dat te sluiten.

Er is nooit toegang verkregen tot het elektronische patiëntendossier (Nexuzhealth-KWS).

Het AZ Herentals beschouwt het als zijn grootste prioriteit om ervoor te zorgen dat de gegevens beschermd blijven en neemt dit incident dan ook heel ernstig. Zodra dit mogelijk is, zullen de betrokken patiënten door het AZ Herentals ingelicht worden.

Patiënten die met vragen zitten over dit incident, kunnen contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via mail naar gegevensbescherming@azherentals.be.